Anders Norrback vald till ordförande för centralförbundet för Fiskerihushållning

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har valts till ny ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållning vid förbundets representantmöte i Helsingfors den 22.11.2021.

Centralförbundet för Fiskerihushållning är en riksomfattande tvåspråkig centralorganisation som främjar och utvecklar fiskerihushållningen i Finland. Som medlemmar har centralförbundet 21 regionala fiskerihushållningscentraler och fiskarförbund samt tre andra sammanslutningar. Förbundet strävar efter att alla fiskare och konsumenter ska kunna njuta av ren, inhemsk fisk av hög kvalitet och naturupplevelser i samband med fisket.

Norrback ser fram emot att fungera som ordförande för förbundet och genom arbetet kunna förbättra förutsättningarna för fiskerinäringen i Finland.

-Jag kommer att arbeta målmedvetet för att förstärka och främja förutsättningarna för den inhemska fiskenäringen. Det nationella och internationella beslutsfattandet behöver en stark intressebevakare i form av Centralförbundet för Fiskerihushållning.  

SFP i Nyland lanserade sina valprogram

SFP i Nyland har lanserat sina områdesspecifika valprogram för välfärdsområdesvalet.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Finland behövs i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av fortsatt deltagande i operationen.

Läs följande artikel