SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 5 december nominerades Laura Johansson från Vanda och Alexandra Lundmark från Raseborg. Under november månad nominerade kretsstyrelsen riksdagsvalskandidaterna Karin Cederlöf från Esbo och Petra Lind från Askola.

SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors är glad över nomineringsgruppens arbete med rekrytering av kandidater.

– Vi behöver en balanserad lista där vi har olika profiler i olika delar av Nyland. För att vi skall lyckas med vårt mål med fyra mandat på valkvällen behöver vi erfarna kandidater, men även nya förmågor. Varje röst är värdefull och varje kandidat hämtar med sig röster. Nomineringsgruppen har jobbat bra och vi har fått fina tips från fältet vilket gläder mig, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

Nomineringsgruppen för SFP i Nyland inleder nu slutspurten i kandidatrekryteringen med 30 nominerade kandidater, varav 25 är offentliga. SFP i Nyland kommer nominera 37 kandidater, alltså en full lista, till riksdagsvalet 2023.

SFP i Nyland har nominerat följande kandidater. Läs mera här!

Västra Nyland behöver fler tågturer – diskussioner med trafik- och kommunikationsministeriet inleds

Strax innan slutet av december ska representanter för västnyländska kustbanagruppen diskutera med trafik- och kommunikationsministeriets representanter om hur fler tågturer kunde fås till Västnyland. Målsättningen är att skapa direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Jordbrukets lönsamhet måste förbättras

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens plenum behandlade interpellationen om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska matproduktionen i framtiden.

Läs följande artikel