Västra Nyland behöver fler tågturer – diskussioner med trafik- och kommunikationsministeriet inleds

Strax innan slutet av december ska representanter för västnyländska kustbanagruppen diskutera med trafik- och kommunikationsministeriets representanter om hur fler tågturer kunde fås till Västnyland. Målsättningen är att skapa direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö.

– VR har visat åt regionens representanter vilka är de turer som kunde trafikera mellan Helsingfors och Hangö. De här tågen skulle stanna även på de mindre stationerna t.ex. i Ingå, Sjundeå, Karis, Ekenäs och Kyrkslätt. Nu kommer vi att diskutera med trafik- och kommunikationsministeriet om hur vi kunde gå till väga för att få trafiken att köra igång i början av 2024. Turerna är inte ur ett tidtabellsperspektiv de mest optimala med tanke på arbetspendling eftersom turerna skulle trafikeras då det finns utrymme på den annars livligt trafikerade kustbanan, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström 

Allt hänger på finansieringen och Wickström hoppas att trafik- och kommunikationsministeriet kunde bekosta åtminstone delar av trafiken. Kostnaden för de turer som VR presenterat ligger strax under en miljon. 

– Enligt mig borde staten bekosta den här trafiken. Vi har en pågående klimatkris så det borde vara i statens intresse att stödja regioner som vill främja tågtrafik. Jag ser trots allt framemot diskussionerna med trafik- och kommunikationsministeriet. Det vore fint att hitta en lösning som skulle möjliggöra direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö, säger Wickström. 

Wickström berättar att han även kontaktat HRT för att diskutera möjligheten till ytterligare tågturer. Alla turer kostar men Wickström vill skapa ett fungerande helhetspaket med turer som även skulle  stödja arbetspendlingen. Det här vill han presentera åt trafik- och kommunikationsministeriet ifall HRT är villig att sälja tågturer. 

-Jag hoppas att nästa regering kunde inleda planerandet av fler mötesplatser längs med kustbana. Med några mötesplatser för tågen kunde vi öka kapaciteten längs med kustbanan. Det skulle betyda flera direkta tågavgångar mellan Helsingfors och Hangö vilket skulle gynna hela regionens livskraft. Det skulle vara kostnadseffektivt och klimatvänligt, säger Wickström.

Biaudet: Nödvändigt att öka på rättsvårdens resurser

Riksdagen förde idag remissdebatt om statsrådets redogörelse om rättsvården. I sitt gruppanförande lyfte riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) fram de satsningar regeringen gjort och att det är ett arbete som måste fortsätta under kommande regeringsperiod.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 5 december nominerades Laura Johansson från Vanda och Alexandra Lundmark från Raseborg. Under november månad nominerade kretsstyrelsen riksdagsvalskandidaterna Karin Cederlöf från Esbo och Petra Lind från Askola.

Läs följande artikel