SFP i Österbotten ger sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen

SFP i Österbotten höll under tisdagen ett långt styrelsemöte där SFP:s regeringsmedverkan och framtid diskuterades. Kretsstyrelsen var eniga i att ge sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen om att fortsätta regeringssamarbetet. Samtidigt betonade kretsstyrelsen att ett regeringssamarbete i nuläge förutsätter att regeringens meddelande om främjandet av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället är tillräckligt ambitiöst och att det leder till konkreta åtgärder.
Svenska riksdagsgruppen har ännu inte tagit ett slutligt beslut.

– Kretsstyrelsen tar vårens och sommarens händelser och diskussioner på mycket stort allvar och ser det som ytterst viktigt att det meddelande som regeringens arbetsgrupp nu bereder till riksdagen är tydligt gällande vår icke-diskrimineringspolitik, säger SFP i Österbottens ordförande Samuel Broman. 

Som SFP redan tidigare konstaterat bör varje minister i regeringen och hens parti entydigt ta avstånd från alla former av rasism och att det inte ska finnas några som helst tvetydigheter i detta sammanhang. Regeringen bör i alla lägen fördöma rasism och alla former av trakasserier. 

– SFP i Österbotten vill se en funktionsduglig regering som sätter Finland och dess invånare i fokus och som arbetar för att förverkliga de många goda åtgärder som finns i regeringen Orpos regeringsprogram. Kretsstyrelsen litar fullt på att Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter gör sitt yttersta för att föra Finland framåt och att de arbetar för alla invånares bästa.

Merja Fredriksson ny gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Varha

På onsdagen 23.8 hade SFP:s fullmäktigegrupp i Varha sitt första gruppmöte inför hösten. Under mötet valdes Merja Fredriksson till ny gruppordförande, och till viceordförande valdes Regina Koskinen.

Läs föregående artikel

Bergqvist på Åbo Pride: Vi måste stå upp för mångfald och lika rättigheter

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på lördagen i Åbo Pride för att starkt visa att alla människor är lika värda.

Läs följande artikel