Merja Fredriksson ny gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Varha

På onsdagen 23.8 hade SFP:s fullmäktigegrupp i Varha sitt första gruppmöte inför hösten. Under mötet valdes Merja Fredriksson till ny gruppordförande, och till viceordförande valdes Regina Koskinen.

– Det känns fint att få detta förtroende av fullmäktigegruppen. Vi har en tuff höst framför oss med många stora och viktiga beslut som ska göras inom välfärdsområdet. SFP har en central roll i att bevaka att man också i framtiden ska få god service på båda inhemska språken i vårt välfärdsområde, såväl i stadsmiljö, som på landsbygd. Vi har en kunnig och engagerad fullmäktigegrupp och det känns väldigt bra att få leda gruppens arbete, säger Merja Fredriksson.

Hösten för fullmäktiges del kör igång med fullmäktigemöte 25.9. Under hösten ska servicestrategin färdigställas och arbetet med fastighetsstrategin och  servicenätverket påbörjas. Beslut gällande servicenätverket ger riktlinjer för vilken service som ska erbjudas, medan fastighetsstrategin behandlar fysiska byggnader.

 

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde

Wickström: Finland kan bli ledande inom den europeiska väteekonomin

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström vill se ett aktivt främjande av investeringar i ren energi. Finland har alla möjligheter att bli ett ledande land inom den europeiska väteekonomin, säger Wickström. Idag träffade han Tore Ivar Slettemoen, Blastr Green Steels huvudägare och även andra representanter för företaget. På mötet diskuterades hur projektets går framåt.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten ger sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen

SFP i Österbotten höll under tisdagen ett långt styrelsemöte där SFP:s regeringsmedverkan och framtid diskuterades. Kretsstyrelsen var eniga i att ge sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen om att fortsätta regeringssamarbetet. Samtidigt betonade kretsstyrelsen att ett regeringssamarbete i nuläge förutsätter att regeringens meddelande om främjandet av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället är tillräckligt ambitiöst och att det leder till konkreta åtgärder. Svenska riksdagsgruppen har ännu inte tagit ett slutligt beslut.

Läs följande artikel