Niklas Guseff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Niklas Guseff vill ställa upp på Svenska folkpartiets lista i kommunalvalet i Åbo.

– Det mesta tyder på att Sote-reformen nu kommer. Därför behövs intressebevakning på både lokal och regional nivå för att kunna garantera den svenskspråkiga hälso- och sjukvårdens ställning och framtid.  

Det säger den nyligen till Åbo med familjen flyttade och som vårdpolitiker i regionen profilerade Niklas Guseff. På grund av sitt arbete inom sjöbevakningen ställer han upp som obunden på SFP:s lista.

Guseff har de senaste fyra åren suttit i bland annat sjukvårdsdistriktets styrelse och före flytten till Åbo fungerade han som fullmäktigeledamot och omsorgsnämndens ordförande på Kimitoön. Han har också engagerat sig starkt i frågan om Åbolands sjukhus framtid.

– Vi är glada för att Niklas beslutat sig för att ställa upp. Hans insyn och erfarenhet i vård- och omsorgsfrågor är värdefull och bidrar till ytterligare bredd och kompetens, säger SFP i Åbos ordförande Anna-Karin Tötterman.

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan utrota livmoderhalscancer

Idag den 4 mars firas den internationella HPV-dagen för att uppmärksamma papillomviruset. I Finland har HPV-vaccinet erbjudits jämlikt för både flickor och pojkar sedan förra hösten, i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Men täckningsgraden har förblivit låg och de regionala skillnaderna är stora. För att vi i Finland ska kunna bli av med papillomviruset helt och hållet måste vaccinationstäckningen vara tillräckligt hög, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, ordförande för riksdagens vaccingrupp och som aktivt arbetat för pojkarnas rätt till HPV- vaccin.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten: Motiverat att flytta valet

SFP i Österbotten anser att beslutet att flytta valet var motiverat och ansvarsfullt med tanke på smittspridningen och hälsosäkerheten. Institutet för hälsa och välfärds analys av epidemins framfart var avgörande för att valet ska flyttas.

Läs följande artikel