Henriksson: Äntligen utbildas brandmän på svenska igen

Regeringen har idag i samband med behandlingen av kompletterande budgetpropositionen föreslagit för riksdagen att 1,6 miljoner euro riktas till svenskspråkig räddningsutbildning.

Äntligen. Det är åratal sedan den senaste räddningsutbildningen ordnades i Finland och behovet är skriande. SFP har arbetat hårt för resurser till en svenskspråkig utbildning. De här resurserna förbättrar tillgången till svenskspråkig räddningspersonal också i framtiden både på fastlandet och på Åland, säger partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson

Den svenskspråkiga kursen startar år 2022 med 30 studerande. Behovet av räddningspersonal är stor i hela landet, över 1000 under de kommande 10 åren. Av dessa 1000 borde närmare 300 vara svensk- eller tvåspråkiga. 

Läs mer om besluten i den kompletterande budgeten här

 

SFP i Österbotten nominerade fler kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsstyrelsemöte tisdagen den 16 november. På mötet nominerades fler kandidater till välfärdsområdesvalet. SFP har tidigare nominerat 67 kandidater i Österbottens välfärdsområde och kompletterade nu sin lista med sex nya kandidater. Det innebär att SFP går till val med full lista i Österbotten.

Läs föregående artikel

Nya kandidater i Östra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 13 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Östra Nyland. Sammanlagt har nu 55 kandidater nominerats, varav 54 är offentliga. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs följande artikel