Vi behöver våra lokala sjukhus

De mindre sjukhusen på olika håll i svenskfinland har under de senaste åren varit hårt angripa. Servicen har naggats i kanterna och oron har stigit bland befolkningen.

– BB lades ner i både Raseborg och Borgå. Gynekologiska operationer flyttades bort från Borgå och vid Malmska sjukhuset i Jakobstad slutade man utföra dagskirurgiska ingrepp. De räcker nu, dessa sjukhus ska utvecklas och inte avvecklas om vi vill ha levande regioner även i framtiden, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander från Borgå

Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende var du bor. De lokala sjukhusen spelar en viktig roll i detta pussel.

– Då du blir sjuk ska du snabbt kunna komma till läkare. Tillgång till vård utan dröjsmål ska inte betyda att du behöver en tjock plånbok. Vård på eget modersmål ska vara möjligt. Vi behöver våra lokala sjukhus, säger Nylander.

Finland behöver en vårdreform, men syfte måste vara att göra vården bättre, inte sämre.

– Det skådespel som pågått i flera år från regeringens sida gällande vårdreformen är ansvarslöst. När maktpolitiska intressen tar över de verkliga behoven har det gått för långt. Vi behöver högt specialiserade universitetssjukhus och välfungerande centralsjukhus men verksamheten i de mindre sjukhusen så som i Borgå, Raseborg och Jakobstad bör även de tryggas.

– Vi löser inget genom att skapa ny förvaltning och de ger oss inte kortare vårdköer. De olika regionernas särdrag och behov måste beaktas då vården organiseras, säger Nylander

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet


SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet. Nedergård är verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken r.f., fullmäktigeledamot och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Korsholm. Han har varit engagerad i SFP i närmare 40 år, från att ha varit aktiv i SU till olika förtroendemannaposter så som bland annat lokalavdelningens ordförande i Solf.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors nominerade Brettschneider, Pontán, Rantala och Salmi till riksdagsvalskandidater


Marcus Rantala är politices magister och företagare som delägare i ett nordiskt bolag. Han är sedan 2012 medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten fram till 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Freja Pontán är abiturient vid Tölö gymnasium. Brettschneider har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Läs följande artikel