SFP i Soite nöjda med samarbetsavtal gällande svenskspråkig service

Mellersta Österbottens välfärdsområde samlades till fullmäktigemöte idag måndag 29.5. SFP-gruppen inom välfärdsområdet är särskilt nöjda med behandlingen av avtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster.

Enligt lagen skall de tvåspråkiga välfärdsområdena ordna service på både svenska och finska. Ett avtal skall ingås mellan välfärdsområdena för att fastställa arbetsfördelningen och samarbetet områdena emellan, samt vilken sorts expertstöd områdena kan ge varandra.

Nationalspråksnämnden i Mellersta Österbottens välfärdsområde har granskat avtalet och är mycket nöjda. Nationalspråksnämndens ordförande är Marlén Timonen (SFP).

– Vi vill även i fortsättningen kunna garantera att alla som vill kan få vård på svenska. För ett litet område som Soite, är samarbetsavtalet en väldigt viktig länk till de andra områdena, säger Timonen.

Fullmäktige tog även del av och godkände områdets välfärdsberättelse och -plan. Den har beretts av välfärds- och framtidsnämnden, där Magnus Björkgren från SFP är medlem.

– Ur välfärdsberättelsen framgår att Soite har samma utmaningar som resten av landet, det vill säga att befolkningen åldras och minskar, samtidigt som unga mår sämre, kommenterar Björkgren. 

– Vi är däremot väldigt nöjda med tyngdpunkterna för välfärdsplanen. Vi planerar att lägga in resurser och satsa på den psykiska hälsan och på tjänster till familjerna, sammanfattar Björkgren.

SFP i Österbotten sammanträdde i Jakobstad

Lördagen 27 maj samlades SFP i Österbotten till kretsmöte vid Jakobstads gymnasium. 104 delegater från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på mötet där Samuel Broman valdes till ny kretsordförande och Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström valdes till nya vice ordföranden.

Läs föregående artikel

SFP vill bevara små boendeenheter inom välfärdsområdet

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde för ett extra inkallat möte idag, tisdag 30.5. Orsaken till mötet var behandlingen av framtids- och anpassningsprogrammet. Programmets första utkast har bearbetats efter att invånarnas enkätsvar analyserats och hörandetillfällen gällande programmet hållits. Även personal och beslutsfattare har tagit ställning till programmet.

Läs följande artikel