SFP i Österbottens valberedning har inlett sitt arbete

SFP i Österbotten har tillsatt en valberedning för att sondera intresset och bereda förslag till valet av ny kretsstyrelse vid kretsmötet lördagen den 9.4.2022. Valberedningen består av Maria Palm, ordförande, Gunilla Jusslin, Jonas Rönnqvist, Maria Tokou och Carola Sundqvist.

Arbetet har inletts med att först utreda intresset hos sittande presidium. Med presidiets svar som bakgrund sonderar nu valberedningen intresset bland medlemmarna i SFP i Österbotten. Kretsordförande Johanna Holmäng (Pedersöre) har meddelat att hon inte kommer att ställa sig till förfogande för omval, vilket inte heller viceordförande Barbro Kloo (Vasa) gör. Viceordförande Henrik Antfolk (Kristinestad) är beredd att axla ordförandeskapet. Valberedningen ser till helheten och involverar SFP:s lokalavdelningar och kommunorganisationer i Österbotten. Valberedningen förväntar sig att under den närmaste tiden få ett flertal kontakter och önskemål och intresse för presidieplatser. Redan nu har Steven Frostdahl (Nykarleby) och Carola Bengs-Lattunen (Malax) meddelat intresse, Frostdahl för ordförandeposten och Bengs-Lattunen för posten som viceordförande. Ordförande i valberedningen, Maria Palm, svarar på frågor beträffande valberedningsprocessen, tel.nr. 050 3789686.

Kretsmötet är högsta beslutande organ i SFP i Österbotten r.f. och mötet väljer ordförande och viceordföranden samt styrelse för kommande verksamhetsår. Till kretsmötet kallas SFP:s lokalavdelningars delegater samt förbundens delegater. Kretsmötet ordnas lördagen den 9 april 2022 i Lappfjärd. Under kretsmötet nomineras även riksdagskandidater till riksdagsvalet 2023. 

 

SFP i Österbottens styrelses sammansättning är:

Kretsordförande Johanna Holmäng (Pedersöre) 

Viceordförande Barbro Kloo (Vasa) 

Viceordförande Henrik Antfolk (Kristinestad)

Styrelsemedlemmar valda för perioden 2020–2022, vilka är i tur att avgå  – ordinarie jämte ersättare

Jan-Anders Lundenius (Kaskö) Tor Nygård (Kaskö) 

Tomas Bäck (Korsholm) Ulla-Maj Salin (Korsholm) 

Anna-Lena Kronqvist (Korsnäs) Lars Holmblad (Korsnäs) 

Gun Granlund (Närpes) Roberth Sjöström (Närpes) 

Leena Nikkari-Östman (SvKF) Carola Bengs-Lattunen (SvKF) 

Christer Rosengren (Seniorerna) Marianne Buss (Seniorerna)

Styrelsemedlemmar valda för perioden 2021 – 2023 – ordinarie jämte ersättare 

Helena Broända (Kronoby) Adam Näse (Kronoby) 

Jan Ray (Larsmo) Karita Nynäs (Larsmo) 

Mikael Lindvall (Nykarleby) Maria Palm (Nykarleby) 

Anders Sandlin (Jakobstad) Jaana Silander (Jakobstad) 

Victor Ohlis (Vörå) Johanna Skarper (Vörå) 

Minna Söderholm (Malax) Ann-Helen Ståhl (Malax) 

Jan-Ove Nyman (Karleby) Camilla Wikman (Karleby) 

Chatarina Doktar (SU) Joakim Lasén (SU)

SFP:s fördelning av uppdrag i Östra Nylands välfärdsområde klara

Onsdagen den 23 februari samlades SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde till gruppmöte och godkände platsfördelningen av gruppens förtroendeposter. I fördelningen har man tagit i beaktande könsbalansen, personligt röstetal och regional representation. Dessutom valde gruppen Otto Andersson (Lovisa) som gruppordförande, Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) som första vice ordförande och Christoffer Hällfors (Sibbo) som andra vice ordförande för gruppen.

Läs föregående artikel

Cecilia Achrén siktar på kretsordförandeposten

Cecilia Achrén, långvarig verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland, ställer sig till förfogande i valet av ny kretsordförande. Valet går av stapeln i april, efter att sittande ordförande Regina Koskinen har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Läs följande artikel