SFP:s fördelning av uppdrag i Östra Nylands välfärdsområde klara

Onsdagen den 23 februari samlades SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde till gruppmöte och godkände platsfördelningen av gruppens förtroendeposter. I fördelningen har man tagit i beaktande könsbalansen, personligt röstetal och regional representation. Dessutom valde gruppen Otto Andersson (Lovisa) som gruppordförande, Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) som första vice ordförande och Christoffer Hällfors (Sibbo) som andra vice ordförande för gruppen.

– Jag är mycket tacksam över förtroendet att fungera som gruppordförande för den största fullmäktigegruppen i Östra Nylands välfärdsområde. Jag ser fram emot att tillsammans med fullmäktigegruppen och alla SFP:s förtroendevalda jobba för en fungerande närservice på både svenska och finska för våra invånare i Östra Nyland. Nu när vi bygger upp det nya välfärdsområdet är det också mycket viktigt med ett fungerande samarbete mellan fullmäktigegrupperna, säger Otto Andersson.

Mikaela Nylander (Borgå) föreslås som ordförande för välfärdsområdets styrelse. Till ordinariemedlemmar av styrelsen föreslås Kaj Lindqvist (Sibbo), Otto Andersson (Lovisa), Bernhard Edgren (Borgå), Marika Railila (Sibbo) och Patrik Björkman (Borgå).

Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) föreslås som första vice ordförande i fullmäktige.

Till ”Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden föreslås Lotte-Marie Stenman (Lovisa) som ordförande. Till ordinarie medlemmar föreslås Charlotta Engblom (Sibbo), Abdirisak Ahmed (Borgå) och Benny Engård (Lappträsk). 

Till ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden föreslås Micaela Röman (Sibbo) som ordförande. Till ordinarie medlemmar föreslås Pamela Stenberg (Lovisa), Tove Munkberg (Borgå) och Pehr Sveholm (Borgå).

Till ”Varautuminen ja turvallisuus”-nämnden föreslås Christer Andersson (Borgå) som första vice ordförande. Till ordinare medlemmar föreslås Helene Liljeström (Sibbo), Pia Baumgartner (Lovisa), Mikael Karlsson (Lovisa) och Tom Sundbäck (Sibbo).

Till individsektionen föreslås Tove Munkberg (Borgå) som ordförande. Som ordinariemedlem föreslås Ben Grundström (Lovisa).

Till revisionsnämnden föreslås Johan Söderberg (Borgå) som första vice ordförande. Till ordinarie medlemmar föreslås Petra Paakkanen (Lovisa) och Hannu Ollikainen (Sibbo).

Till nationalspråksnämnden föreslås Tom Liljestrand (Lovisa) som ordförande. Till ordinarie medlemmar föreslås Sebastian Ekblom (Borgå), Petra Lind (Askola), Bodil Lund (Borgå) och Fred Henriksson (Sibbo).

Christel Liljeström (Sibbo) föreslås som ordförande för välfärdsområdesvalnämnden.

Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.

SFP tar plats i Mellersta Österbottens välfärdsområde

Svenska Folkpartiet gjorde ett exceptionellt bra välfärdsområdesval i Mellersta Österbotten. Tack vare valförbundet med Samlingspartiet lyckades man få fem mandat i fullmäktige. Förhandlingarna partierna emellan gav även välkommet resultat då sfp besätter en plats i styrelsen, samt får ordförandeposten i nationalspråknämnden och en plats i välfärds- och framtidsnämnden.

Läs föregående artikel

SFP i Österbottens valberedning har inlett sitt arbete

SFP i Österbotten har tillsatt en valberedning för att sondera intresset och bereda förslag till valet av ny kretsstyrelse vid kretsmötet lördagen den 9.4.2022. Valberedningen består av Maria Palm, ordförande, Gunilla Jusslin, Jonas Rönnqvist, Maria Tokou och Carola Sundqvist.

Läs följande artikel