Cecilia Achrén siktar på kretsordförandeposten

Cecilia Achrén, långvarig verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland, ställer sig till förfogande i valet av ny kretsordförande. Valet går av stapeln i april, efter att sittande ordförande Regina Koskinen har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Riksdagsvalet 2023 står för dörren och arbetet för att SFP i Egentliga Finland fortsättningsvis ska ha en riksdagsledamot börjar nu. Cecilia Achrén, som i egenskap av tjänsteman ledde valrörelsen i det förra riksdagsvalet, ställer nu upp i valet av kretsordförande för att erbjuda SFP-kretsen sin erfarenhet, sina kunskaper samt det kontaktnät som många år i regionens politiska verksamhet har lagt grunden för. Samarbetet med de andra partierna och det nya välfärdsområdet utgör grunden för goda beslut, säger Achrén.

– SFP är en viktig garant för ständigt aktuella lokala och nationella frågor. Bland dem finns en levande tvåspråkighet, regionens svenskspråkiga högskolor med mångsidig och bra utbildning samt en livskraftig skärgård också i framtiden, säger Achrén.

– Vi kämpar inte för att bevara våra positioner, vi kämpar för att ständigt förbättra invånarnas vardag. Nu är det dags att mobilisera våra egna aktivister och våra väljare för att i riksdagsvalet än en gång visa att SFP är en positiv politisk kraft att ta på allvar.

Achrén, ekonomie magister och för närvarande studieledig från tjänsten som verksamhetsledare, har en gedigen bakgrund inom SFP:s verksamhet, politiska miljö och organisation. Efter ett lyckat första kommunalval i Åbo innehar Achrén posterna som ersättare i stadsfullmäktige, ordinarie medlem i svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning samt ersättare i nämnden för fastighets- och byggnadsärenden och Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

– SFP i Egentliga Finland lyckades göra ett fantastiskt riksdagsval förra gången – nu är det dags att upprepa detta, något jag är säker på att vi tillsammans ska klara av, säger Achrén.

– Jag har både tiden och engagemanget för att dra mitt strå till stacken för ett ytterligare stärkt SFP i Egentliga Finland. Riksdagsvalet är ett intensivt arbete, som utförs tillsammans med alla lokalavdelningar och aktivister inom SFP-kretsen. Vår gemensamma uppgift är nu att göra detta arbete smidigt, roligt och fruktbart!

SFP i Österbottens valberedning har inlett sitt arbete

SFP i Österbotten har tillsatt en valberedning för att sondera intresset och bereda förslag till valet av ny kretsstyrelse vid kretsmötet lördagen den 9.4.2022. Valberedningen består av Maria Palm, ordförande, Gunilla Jusslin, Jonas Rönnqvist, Maria Tokou och Carola Sundqvist.

Läs föregående artikel

SFP stödjer Ukraina med 10 000 euro

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt på måndag kväll att stödja det krigsdrabbade ukrainska folket med 10 000 euro.

Läs följande artikel