Ollikainen om den första nationella barnstrategin: Nu ska barnens rättigheter vara i fokus

Idag lanserades den första nationella barnstrategin i Finland. Strategins syfte är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik och att ge verktyg för arbetet för ett barn- och familjevänligt samhälle. Barnstrategin utarbetades parlamentariskt och utgör grunden för den barnpolitik som görs över flera regeringsperioder. Med strategin vill man säkerställa att förpliktelserna för FN:s konvention för barnens rättigheter uppfylls så väl som möjligt i Finland.

– Barnstrategin är ett kort, men synnerligen mångsidigt och brett alster, som sätter fingret på alla de aspekter som berör barn och ungas välmående. Alla tjänstemän och politiker borde läsa strategin. Det är viktigt att vi i fortsättningen oftare stannar upp och funderar ur barnens perspektiv då vi fattar beslut, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i den parlamentariska kommittén.

Till den nationella barnstrategins visioner hör bland annat att utsatta barns ställning ska tryggas och bättre identifieras samt att småbarnspedagogik och utbildning ska vara högklassigt, jämlikt och mångsidigt. Goda offentliga tjänster på lokal och regional nivå och ett aktivt civilsamhälle ska stödja barnens olika behov genom yrkes- och sektorövergripande samarbeten.

– Det är allas uppgift – på alla nivåer – att granska att den mångsidiga barnstrategin följs. Det är vår skyldighet för våra barn och unga, det viktigaste vi har. Barnen ska kunna växa upp i ett tryggt samhälle utan våld, mobbning och ensamhet. Det är viktigt att alla partier enigt kommit fram till gemensamma mål i dessa frågor, säger Ollikainen.

Arbetet med den nationella barnstrategin har förberetts i en parlamentarisk kommitté och man har fastställt åtgärder för barnens ställning som genomförs och utarbetas för varje regeringsperiod. Både barn, ungdomar som vuxna har hörts i utarbetandet av strategin.

SFP i Salo nominerade kandidater – har nu full lista

Svenska folkpartiet i Salo har på sitt årsmöte den 16 februari nominerat tre kandidater inför kommunalvalet i april och har nu full lista.

Läs föregående artikel

SFP i Sibbo offentliggjorde valprogram

SFP i Sibbo har offentliggjort sitt kommunalvalsprogram Nära dig i Sibbo. SFP vill se en livskraftig tvåspråkig kommun med välmående invånare som trivs.

Läs följande artikel