SFP i S:t Karins nominerade sex kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i S:t Karins nominerade sex kandidater vid sitt styrelsemöte den 20.2.2017

Pressmeddelande

20.02.2017

SFP i S:t Karins har ett valförbund med centern och kristdemokraterna. Valförbundet har som målsättning att få fler invalda fullmäktigeledamöter. SFP i S:t Karins har haft två fullmäktigeledamöter och en statsstyrelseplats tillsammans med kristdemokraterna under den senaste valperioden. Partiet fick 505 röster i kommunalvalet 2012.

SFP i S:t Karins nominerade sex kommunalvalskandidater vid måndagens styrelsemöte.

De nominerade är: Björn Eklund, Åsa Gustafsson, Charlotta Häggblom, Jånna Koivunen, Mårten Kvist och Kaj Lindström.

– Lokalavdelningens ordförande Åsa Gustafsson är mycket nöjd med att partiet nu är klart med de sex kandidaterna och att listan omfattar också nya kandidater som vill arbeta för den svenska servicen inom S:t Karins.

– Partiets målsättning är att bevara de två fullmäktigeplatserna samt att få representanter till de olika nämnderna på basen av ett gott röstresultat. Gustafsson anser att inom de kommande fyra åren är speciellt viktigt att SFP finns med i stadens beslutsfattande redan med tanke på att svenska skolans elevantal ökar.

– SFP i S:t Karins vill bevaka den svenska servicen i första hand men också frågor som berör hela staden och att S:t Karins också i fortsättningen är en framgångsrik stad. För detta behövs ett gott samarbete inom beslutsfattandet under den kommande valperioden, säger Gustafsson.

För mer information:

Ordförande Åsa Gustafsson, 040-5650999, asa.gustafsson@kaarina.fi

Respektera samernas traditioner

Fiskeavtalet för Tana älv som riksdagens grundlagsutskott behandlar nästa vecka är bekymmersamt med tanke på samernas traditionella metoder att fiska. Det säger SFPs och ALDEs Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Sámedikki lahttu evttohassan gieldaválggain Helssegis

Sámedikki stivrralahttu ja Meahciráđđehusa sámegielat dieđiheaddji Pentti Pieski álgá evttohassan gielddaválggaide Helssega RÁB (RKP) listtus.

Läs följande artikel