Respektera samernas traditioner

Fiskeavtalet för Tana älv som riksdagens grundlagsutskott behandlar nästa vecka är bekymmersamt med tanke på samernas traditionella metoder att fiska. Det säger SFPs och ALDEs Europaparlamentariker Nils Torvalds.

– Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Det är viktigt att vi värnar om deras rätt att leva i sin kultur. Till det hör även de traditionella metoderna för till exempel fiske, säger Torvalds.

Respekt för minoriteters rättigheter är en av Europeiska Unionens grundvärderingar. Torvalds, som är en av tre ordföranden för Europaparlamentets minoritetsintergrupp, framhåller att vi har ett gemensamt ansvar för våra minoriteter.

– Det är upp till medlemsländerna att garantera alla européers grundläggande rättigheter. Rätt till egen kultur och traditioner hör till dessa rättigheter. Vi ska inte ta ifrån samerna detta.

Finland 100 år kan bättre

I mars träder lagändringarna i kraft för medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslagstiftning. Det är det första medborgarinitiativet som godkänts.

Läs föregående artikel

SFP i S:t Karins nominerade sex kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i S:t Karins nominerade sex kandidater vid sitt styrelsemöte den 20.2.2017

Läs följande artikel