SFP ingick valförbund med Centern och nominerade två kandidater i Nådendal

Inför kommunalvalet 2021 har SFP i Nådendal ingått ett valförbund med Centern och går till val med två kandidater. De två nominerade kandidaterna är Märta Marjamäki och Olavi Mäkinen.

– Jag vill fortsätta att jobba med frågor som är viktiga för invånarna i Nådendal, på basen av min erfarenhet från de gångna fyra åren. Basservicen ska finnas nära kommuninvånarna också efter en eventuell Sote-reform och jag vill följa med hur reformen förverkligas ur den enskilda människans perspektiv, med tyngdpunkt på tillgång och kvalitet. Av särskilt intresse är barn och ungas välmående, mentalvården och äldreomsorgen, säger Märta Marjamäki.

Enligt Marjamäki ska Nådendal vara en attraktiv stad med en stabil ekonomisk grund, där satsningar görs för en ökad interkommunal inflyttning och växande företagsamhet.

– Nådendal ska vara en familjevänlig stad som innebär trygghet i familjernas vardag och satsningar på dagvård och skolor. Skolmiljön ska garantera både inlärning och välmående för barn och unga, tillägger Marjamäki.

Olavi Mäkinen vill arbeta för tolerans, en företagsvänlig politik och för invånarnas samt skärgårdens väl.

– Nådendal är en fin stad att bo i. Jag vill vara med och arbeta för ett fungerade Nådendal som också utvecklas. När minoriteters rättigheter iakttas, kommer samhället till övervägande del att vara rättvist och tolerant. Med en företagsvänlig politik skapas däremot fler jobb, som i längden hjälper att upprätthålla kommuninvånarnas välmående. För att inte glömma skärgården och naturskyddet som också är hjärtefrågor för mig, säger Olavi Mäkinen.

SFP skrev under valförbundet med Centern den 4 januari 2021.

SFP ensamt om att förespråka Östra kustbanan

Finanspolitiska utskottet väljer att gå vidare med järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan. Beslutet som meddelades idag, torsdag 21.1, innebär att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse. För Svenska folkpartiet i Nyland är beslutet en besvikelse.

Läs föregående artikel

Torvalds leder invändning om mark- och skoganvändning

I en delegerad akt från oktober 2020, har Europeiska kommissionen föreslagit att kompensationen för Finland, som ett särpräglat land med mycket skog, bör begränsas från det nuvarande. I likhet med Kyotoavtalet har EU:s förordning för hållbar mark- och skoganvändning (LULUCF) hittills beaktat skogarnas inverkan på kolsänkan, genom att tilldela Finland en kompensation på 10 miljoner ton koldioxid i all markanvändning. Kommissionens delegerade akt tar inte i beaktande den överenskomna kompensationen.

Läs följande artikel