SFP ensamt om att förespråka Östra kustbanan

Finanspolitiska utskottet väljer att gå vidare med järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan. Beslutet som meddelades idag, torsdag 21.1, innebär att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse. För Svenska folkpartiet i Nyland är beslutet en besvikelse.

– SFP är det enda parti som har drivit frågan om Östra kustbanan. Det är en besvikelse att de andra regeringspartierna inte har insett att Östra kustbanan är det smartare  alternativet. Det har också varit tyst bland oppositionspartierna, säger kretsordförande Dan Johansson.

– Östra kustbanan skulle ha stärkt hela Finlands konkurrenskraft och skulle ha varit en synnerligen viktig satsning för hela Östra Nyland. SFP i Nyland anser fortfarande att man också i Lovisa och längre österut som i Kotka behöver sin tågförbindelse, säger  Johansson.

Trafik- och kommunikationsministeriet fortsätter nu förhandlingarna med de berörda kommunerna.

– Det slutgiltiga beslutet fattas av riksdagen och jag hoppas att beslutet om banan ännu kunde ändras, avslutar Johansson.

Ollikainen: Fint att österbottniska kommuner är med i försöket om tvåårig förskoleundervisning

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen gläds åt att de österbottniska kommunerna Kronoby, Malax, Vasa och Vörå samt Karleby i landskapet Mellersta-Österbotten hör till de kommuner som slumpmässigt valts ut till försöket om den tvååriga förskoleundervisningen. Undervisnings- och kulturministeriet genomför försöket från och med augusti 2021 till maj 2024. Försöket berör barn födda åren 2016 och 2017 i drygt 100 kommuner. Staten täcker de tilläggskostnader som detta medför för kommunerna.

Läs föregående artikel

SFP ingick valförbund med Centern och nominerade två kandidater i Nådendal

Inför kommunalvalet 2021 har SFP i Nådendal ingått ett valförbund med Centern och går till val med två kandidater. De två nominerade kandidaterna är Märta Marjamäki och Olavi Mäkinen.

Läs följande artikel