SFP lanserade sitt riksdagsvalsprogram: Framåt tillsammans

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på åtminstone 5 procent, och att vara representerade i alla valkretsar. SFP siktar på att behålla alla sina nuvarande mandat och få två tilläggsmandat.

 – Finland har många styrkor. Vi är kända för vår pålitlighet, för stabila institutioner, för jämställdhet och en bra skola. Men vi kan bli bättre. Samtidigt tampas vi med en stigande lånebörda och brist på arbetskraft. För Svenska folkpartiet är vägkartan klar, vi ska utveckla våra styrkor och skapa lösningar för att tackla våra svagheter.

– SFP som ett liberalt och borgerligt parti jobbar på alla plan för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde. Vi säger nej till hatprat och rasism. Vi uppviglar inte till motsättningar och polarisering. Vi vill bygga samhället genom delaktighet och dialog.

– Vi lever i ekonomiskt utmanande tider och därför kommer riksdagsvalet att ha stor betydelse för vilken väg vårt land väljer under de närmaste fyra åren. Coronapandemin och kriget i Ukraina har satt sina spår, såväl ekonomiskt som då det gäller mänskors välmående.

– SFP har under de senaste fyra åren, som kantats av stora kriser, stått för ansvarstagande och stabilitet. Finland behöver ett fortsatt tydligt och rakryggat ledarskap vilket SFP är redo att axla. SFP vill under nästa valperiod fortsätta föra en ansvarsfull politik där man gör beslut för en hållbar framtid. 

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop,  Flere unga mår dåligt och tongångarna har blivit allt mer hårda. SFP vill att vi tillsammans hittar en gemensam framtidstro och fortsätter bygga vidare på det välfärdssamhälle som vi har idag. SFP går till val med valprogrammet “Framåt tillsammans”. 

 

Under lanseringen av valprogrammet betonade Henriksson bland annat följande helheter.

Sysselsättningsgraden ska under nästa regeringsperiod nå minst 80 procent. 

  • Vi behöver minska på byråkratin och sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Vi bör utvidga försöket om rekryteringsstöd för ensamföretagare. Samfundsskatten bör hållas på en konkurrenskraftig nivå och vinsten som investeras tillbaka i företagets verksamhet ska beskattas med en lägre samfundsskattesats. Vi vill att den tillfälliga höjningen av hushållsavdraget blir permanent och att vi fortsätta utveckla avdraget. SFP vill även på sikt sänka skatten på arbete och pensioner. 

Det ska alltid lönar sig att ta emot arbete. 

  • Vi vill tillåta lokala avtal för alla typer av företag, också sådana som inte är fackligt organiserade. SFP vill slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft och se åtgärder för en ökad och smidigare arbetskraftsinvandring. Behandlingstiden för ett arbetstillstånd ska inte få vara längre än 30 dagar.

Trygghet nära dig

  • Polisens, räddningsväsendets och nödcentralens resurser bör tryggas. Vi behöver säkerställa en jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet. Därför krävs det att vi utbildar fler räddare. Den svenskspråkiga räddningsutbildningen som sker i Helsingfors bör ordnas minst vart tredje år

Finland ska ha världens bästa skola

  • Vi vill se tillräckligt många lärare och annan behörig personal i skolan och småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken ska på sikt bli avgiftsfri och vi vill införa en 2-årig förskola. Elev- och studerandevården ska finnas tillgänglig i skolan och ha tillräckliga resurser. V behöver utbilda fler svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer. Förstagångskvoterna i högskoleantagningen bör även slopas.

Finland ska vara världens barnvänligaste land. 

  • Vi vill stärka barnens välbefinnande genom att erbjuda alla barn möjlighet till minst en hobby. Vi vill ta fram ett ungdomspaket med tvärsektoriella lösningar för att återställa de utsatta ungas välbefinnande och mentala hälsa. Ungdomspaketet ska innehålla bland annat en terapigaranti, långsiktiga satsningar på utbildning samt satsningar som säkerställer att ingen ung person blir utan arbete eller studieplats.

Fungerande och högklassig vård, oberoende av hemort, inkomst eller språk. 

  • Vi vill se en fungerande vårdgaranti på sju dagar till primärvården och vårdgaranti på sex månader till specialiserad sjukvården. Den psykiska hälsan bör göras till en nationell prioritet och att vård ska fås snabbt, med låg tröskel och på eget modersmål. Vårt mål är är ett system med egen läkare och egen sjukskötare för seniorer och personer med ett kontinuerligt behov av vård. Personalsituationen inom hälso- och sjukvården måste lösas och  vi behöver ett nationellt program med olika åtgärder för att lösa personalbristen inom hälso- och sjukvården.

Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu

  • Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt för att uppnå detta. Den globala uppvärmningen ska begränsas till max. 1,5 grader.

Finland ska vara en konstruktiv medlem av Nato. 

  • Ansvaret för försvaret av Finland är vårt, och det är viktigt att vi bevarar och utvecklar den allmänna värnplikten, grundstenen i vårt nationella försvar.  

 

Läs hela valprogrammet här

SFP i Österbotten nominerade kandidat inför riksdagsvalet 2023

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade en kandidat till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på onsdag kväll. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är glad över att listan växer.

Läs föregående artikel

Wickström: Varje förlossning ska vara trygg – de mindre bb:na behövs!

SFP:s vice ordförande är bestört över Helsingin sanomats nyhet som publicerades 8.12 där en mamma berättade att hennes barn dog vid födseln efter att hon inte togs emot vid födelseavdelningen på Jorvs sjukhus.

Läs följande artikel