Wickström: Varje förlossning ska vara trygg – de mindre bb:na behövs!

SFP:s vice ordförande är bestört över Helsingin sanomats nyhet som publicerades 8.12 där en mamma berättade att hennes barn dog vid födseln efter att hon inte togs emot vid födelseavdelningen på Jorvs sjukhus.

– Det här är en fruktansvärd tragedi och mina tankar går till familjens stora sorg. Sådant här får inte ske och det är viktigt att man grundligt utreder vad som gick på tok, säger Wickström som  till årets slut fungerar som medlem i HUS samkommuns styrelse. 

Wickström säger att det är svårt att ta ställning till vad som exakt skett. Enligt HS har personalbristen lyfts fram som en utmaning. Enligt honom måste personalbristen nu lösas på flera fronter nationellt och i de nya välfärdsområdena. 

Samtidigt vill Wickström påpeka att ett brett nätverk av förlossningsavdelningar behövs. 

-Så sent som i höstas ville HUS ledning föreslå nedläggning av Lojos förlossningsavdelning. Med tanke på den här nyheten bevisar det här hur viktigt det är med ett tillräckligt omfattande nätverk. Ifall vi vill vara världens barnvänligaste land krävs det konkreta åtgärder av oss, säger Wickström. 

SFP lanserade sitt riksdagsvalsprogram: Framåt tillsammans

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på åtminstone 5 procent, och att vara representerade i alla valkretsar. SFP siktar på att behålla alla sina nuvarande mandat och få två tilläggsmandat.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade tre nya riksdagsvalskandidater

SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade tre nya kandidater inför riksdagsvalet 2023. Den 8 december nominerades Allyana Thomas, Phuong Dao och Kristian Wahlbeck.

Läs följande artikel