SFP arbetar för att hemvården för de äldre tryggas genom lagstiftning så att vi, oberoende av boningsort, garanteras likvärdig vård och omsorg i samtliga kommuner. Vi arbetar för att hemvårdspersonalen säkerställer kontinuiteten i klientrelationerna samt för att kvalitetskrav ställs på måltids-, städservice, samt vårdsituationen i allmänhet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »