SFP arbetar för att hemvården för de äldre tryggas genom lagstiftning så att vi, oberoende av boningsort, garanteras likvärdig vård och omsorg i samtliga kommuner. Vi arbetar för att hemvårdspersonalen säkerställer kontinuiteten i klientrelationerna samt för att kvalitetskrav ställs på måltids-, städservice, samt vårdsituationen i allmänhet.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.