SFP:s representanter i Kommunförbundet valda

Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen höll sitt konstituerande möte 17.2 via Teams. SFP:s delegationsmedlemmar valde Henrik Antfolk (Kristinestad) till gruppordförande för SFP:s grupp i förbundsdelegationen under sitt gruppmöte innan förbundsdelegationsmötet. Under förbundsdelegationsmötet så valdes styrelse för kommunförbundet för den kommande 4-årsperioden. Till styrelsen valdes Johan Johansson (Grankulla) med Malin Brännkärr (Kronoby) som ersättare. Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi.

– Det känns bra att få förtroende att representera SFP i kommunförbundets styrelse. Kommunförbundet är en ytterst viktig samarbets- och intresseorganisation för våra kommuner. Kommunernas roll ändras i.o.m vårdreformen, men ansvaret för vår framtid från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning, finns fortfarande hos kommunerna. Som SFP:s enda representant i styrelsen har jag givetvis även ett särskilt ansvar att lyfta fram kommunförbundets svenska verksamhet i styrelsearbetet, sade Johansson.

Utöver styrelsen så tillsattes också delegationen för små kommuner samt svenska delegationen. För SFP valdes följande till dessa organ:

Delegationen för små kommuner
Ordinarie – Personlig ersättare

Kaj Karlstedt, Ingå  – Karita Ohlis, Vörå

 

Svenska delegationen
Ordinarie  – Personlig ersättare

Ordförande Mikko Ollikainen –MalaxMonica Sirén-Aura, Vasa

Björn Månsson, Helsingfors – Karin Palmén, Helsingfors

Christoffer Ingo, Korsholm – Anne-Mie Ranta, Kronoby

Terhi Vörlund-Wallenius Åbo – Tomas Björkroth, Pargas

Anders Sandlin, Jakobstad – Eva Lillmangs, Kristinestad

Runa Ismark, Helsingfors – Joakim Horsma, Helsingfors

Frida Sigfrids, Borgå – Tom Liljestrand, Lovisa

Nina af Hällström, Esbo – Rasmus Lundén, Esbo

Isabella Alén, Raseborg – Laila Andersson, Sjundeå

Johan Bardy, Kotka – Rikard Bjurström, Tammerfors

 

Utöver dessa val så behandlades andra punkter som fanns på föredragningslistan såsom strategi och övriga val. Föredragningslistan finns på kommunförbundets hemsida här: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/organisation-och-beslutsfattande/kommunforbundets-forbundsdelegation 

Äntligen får Finland en modern sexualbrottslagstiftning som stärker brottsoffrets ställning

Justitieminister Henriksson om historisk reform:

Läs föregående artikel

Blomqvist: Förnyandet av sexualbrottslagstiftningen en historisk jämställdhetsreform

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens förslag till reform av sexualbrottslagstiftningen som idag gavs till riksdagen. Förslaget har beretts under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel