Wilhelm von Nandelstadh står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Företagaren Wilhelm von Nandelstadh, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem i Sastamala, ställer sig till förfogande som SFP:s vice ordförande vid partidagen i juni.

– Den senaste tiden har jag fått väldigt mycket uppmuntran från flera SFP-medlemmar som önskar att jag ställer mig till förfogande för partiet. Som uppvuxen i Helsingfors och nu bosatt på landsbygden i Sastamala, kan jag tala för den breda anhängarskaran SFP har även utanför de traditionella SFP-kretsarna. Det finns en stor potential och här kan SFP växa. Jag är ytterst tacksam för stödet i det finskspråkiga Finland, av SFP:s Samkrets, såväl som stödet och uppmuntran från Helsingfors, säger von Nandelstadh.

– Som ett mindre parti är och har SFP alltid varit en brobyggare. Vi klarar oss endast genom att samarbeta med andra, nationellt, regionalt och lokalt. Den kommande ordförande med stöd av synliga och aktiva vice ordföranden bör vara närvarande i hela Finland och kunna tala för hela partiet. SFP är för litet för intern regionalpolitik. 

von Nandelstadh vill jobba för ett enat SFP med tydliga målsättningar att växa, där det finns en förståelse mellan finsk- och svenskspråkiga, stad och landsbygd.

– Med min erfarenhet från att framgångsrikt utveckla bolag och verksamheter både i stad och på landsbygden, har jag de förutsättningar som krävs för att förstå och jobba för de olika områdenas förutsättningar.

von Nandelstadh är SFP:s första stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem i Sastamala i Birkaland. Han har en lång bakgrund som företagare inom olika sektorer och driver nu Vanhakylä gård i Sastamala med bland annat ett äppelmusteri. von Nandelstadh är född och uppvuxen i Helsingfors och aktiv inom tredje sektorn.

SFP:s Samkrets presidium fortsätter leda kretsen

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 20.4.2024 i Tammerfors. Under kretsmötet valdes presidium och styrelse för verksamhetsåret 2024–2025. Johan Bardy (Sydöstra Finland) omvaldes till kretsordförande och Pia Tyyskä (Tavastland) fortsätter som kretsens vice ordförande.

Läs föregående artikel

Trots sparkraven: Satsningar på personalens välmående och inga stängningar

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige samlades måndagen 22.4. Det största och viktigaste ärendet på listan var godkännandet av framtids- och anpassningsprogrammet för 2025-2026. Programmet innehåller inga stängningar av enheter eller avdelningar, utan målet är att nå inbesparingar inom den nuvarande verksamheten genom olika effektiveringar. Totalt ska 40 miljoner sparas in, varav de största summorna hittas inom personalkostnader och bl.a. minskningar av hyreskostnader.

Läs följande artikel