SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson kandiderar i kommunalvalet.

SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson kandiderar i vårens kommunalval i Grankulla. Johansson var partisekreterare 2010-2015 och jobbar numera som verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab. Johansson har suttit i Grankulla stadsfullmäktige sedan 2004, de senaste fyra åren i stadsstyrelsen.

– Kommunalvalet handlar om en högklassig dagvård och skola för våra barn och ungdomar samt om en trygg och innehållsrik vardag för alla våra invånare, inte om förvaltningsstrukturer. Oppositionen är direkt oärlig och underskattar väljarnas förmåga att göra skillnad mellan kommunala frågor och rikspolitiska frågor, då den vill göra kommunalvalet till ett SOTE-val, slår Johansson fast. 

Regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform bygger på tidigare regeringars förslag till reform.  För de nyländska kommunerna är förslaget mycket bättre än det som förra regeringen presenterade. Detta har vi att tacka SFP:s ministrar för. Exempelvis särlösningen för Nyland skulle aldrig ha kommit till utan SFP i regeringen. Även finansieringsmekanismen är nu gynnsammare, även för Grankulla. Här skiljer sig den nuvarande reformen från den föregående.

Johansson påpekar att SFP alltid har varit ett ansvarstagande parti och haft en stark och positiv framtidstro. Nu är det dags att fokusera på det vi kan påverka och vill utveckla i våra kommuner. Vi ska inte gräva ner oss i strukturtänkande, säger han. 

För Grankullas del innebär det ett fortsatt ansvarstagande för den ekonomiska utvecklingen i staden. Mycket tack vare SFP hör Grankulla till de bästa skötta kommunerna i landet, vilket ger en grund för god service. 

Den kommande fullmäktigeperioden kommer att vara den mest omvälvande för kommunerna i modern tid. En period av förändring som jag definitivt vill vara med och utforma, därför anhåller jag om väljarnas fortsatta förtroende den 18 april, avslutar Johansson. 

Silja Borgarsdóttir Sandelin blir justitieminister Henrikssons finanspolitiska specialmedarbetare

Justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson har kallat politices magister Silja Borgarsdóttir Sandelin till sin finanspolitiska specialmedarbetare.

Läs föregående artikel

SFP i Åbo nominerade kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare sju kandidater inför kommunalvalet i april på styrelsemötet den 1 februari.

Läs följande artikel