Sigfrids och Biaudet: Motivation och lämplighet bör vara kriterier för att utföra värnplikten – inte kön

Idag har den parlamentariska arbetsgruppen som synat framtidens värnplikt publicerat sitt förslag. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser inte att förslaget är tillräckligt ambitiöst och att det ännu är väldigt könsfixerat, även om arbetet gått åt rätt håll. Sigfrids är ändå glad över att SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet starkt fört fram jämlikheten och jämställdheten även om bägge två hade önskat att kommitten föreslår större förändringar.

– Det finska försvaret ser inte lika ut som för hundra år sedan och hoten mot Finland har också ändrat form genom åren. Det är ett misslyckande att försvaret inte hängt med i den utvecklingen. Det finska försvaret behöver beväringar med olika styrkor och könet kan inte längre vara det främsta kravet då vi väljer beväringar, säger Sigfrids.

Sigfrids poängterar att frågan inte enbart handlar om försvaret och gläds över att kommitten nu föreslår könssensitiva hälsogranskningar för hela årskullen. Det är viktigt att komma i kontakt med alla unga som behöver hjälp, och i det nuvarande systemet bemöts endast hälften av åldersgruppen.

– Försvaret måste bli bättre på jämlikhet och jämställdhet, få slut på trakasserier och kunna erbjuda utrustning som också passar kvinnor. Just nu är det finska försvaret ett av de största hoten mot jämställdheten och jämlikheten i Finland. Vi måste börja se möjligheterna med att ha olika typer av kunnande inom det finska försvaret, och se var och en som en resurs där könet inte är det viktigaste, säger Sigfrids.

Biaudet gläds över att kommitten tar upp behovet av utbildning i jämställdhet och likabehandling för alla i ledarställning. 

– Alla måste känna sig välkomna till försvaret oavsett kön. Därför måste Finland gå in för att lämplighet och motivation är kriterierna för att utföra värnplikten – inte könet, avslutar Biaudet.

SFP och Centern ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet och Centern i Nyland ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 5 kandidater och Centern 81 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

Läs föregående artikel

Tötterman fortsätter leda SFP i Åbo

Svenska folkpartiet i Åbo samlades till höstmöte 25.11. På höstmötet diskuterades välfärdsområdesvalet i januari och val av ordförande var på agendan.

Läs följande artikel