Simon Granroth ny ordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte lördagen 4.9 och bland annat diskussion kring riksdagsvalet i april 2023 och val av kretsordförande var på agendan.

Vid kretsmötet valdes Simon Granroth till ny kretsordförande och till vice ordförande valdes Elina Sagne-Ollikainen och Linda Ahlblad.

– Jag är oerhört tacksam över det stödet kretsen har gett. Nu kavlar vi upp ärmarna för att bli en liberal kraft att räkna med – som syns, hörs och är handlingskraftig. Arbetet för nästa riksdagsval börjar nu, säger nyvalda kretsordförande Simon Granroth.

– Jag vill också passa på att tacka Cecilia Ehrnrooth för hennes arbete som lagt grunden till de möjligheter vi har att bygga på.

Utvärderingen av kommunalvalet bekräftar det som styrelsen redan tidigare tagit fasta på, att i god tid börja planera inför ett val är avgörande när det gäller valresultat. Kandidatnomineringen är den faktor med avsevärt störst inverkan och därför inleds planeringen av riksdagsvalet nu i september och den nya kretsstyrelsen lägger upp en strategi.

I och med att det inte ordnas välfärdsområdesval i Helsingfors finns det resurser och tid att planera riksdagsvalet och sätta igång med kandidatnomineringen. Kretsmötet ser att det är fullt möjligt att uppnå två invalda riksdagsledamöter 2023. Det goda resultatet i kommunalvalet kan ses som upptakten till ett mycket lyckat riksdagsval.

Vid kretsmötet valdes även ny styrelse för SFP i Helsingfors. Styrelsen för 2021–2022 består av ordinarie ledamöter: Ahmed Hassan (SFP i Östra Helsingfors), Veronica Hertzberg (Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs, SFP i Östra Helsingfors), Karin Toyoda (SFP i Tölö), Joakim Horsma (SFP i Hoplaxnejden), Johan Sundholm (SFP Norr om långa bron), Anna Storå (SFP i Sydvästra), Gunilla Karlsson Weckman (SFP i Södra Helsingfors), Satu Roberg (SFP i Munksnejden), Charlie Hindsberg (SFP i Östra Helsingfors), och Anna Lindberg (Svensk Ungdom i Helsingfors) med ersättare Peter Hackman (SFP i Tölö), Runa Ismark (SFP i Centrum), Niklas Rönnberg (SFP i Sydöstra Helsingfors), Mimi Wiik (SFP i Munksnejden), Joel Sundström (Svensk Ungdom i Helsingfors) och Emmi Piippo (Svensk Ungdom i Helsingfors).

Nya satsningar för att locka mer vårdpersonal behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström efterlyser mer aktiva åtgärder för att säkerställa tillgången till vårdpersonal. Läget är på många sätt kritiskt, och intresset för vårdyrket är inte på en lika hög nivå som tidigare. Dessa frågor diskuterades också idag då Wickström besökte Raseborgs sjukhus och tog upp aktuella frågor angående sjukhuset och dess framtid tillsammans med sjukhusdirektör Gabriela Erroll och ledande läkare Fredrik Forsström.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

På måndagen fördelade Europaparlamentets miljöutskott ansvaret för sommarens stora lagstiftningspaket för den gröna omställningen. Samtidigt slog utskottets centrala koordinatorer också ett slag för ett ansvarsfullt beteende. Högerpopulisterna fick inte ansvaret för något centralt förslag. Beslutet som togs på måndagen, har en speciellt stor betydelse, eftersom det gäller lagstiftning som ska säkerställa att EU klarar sina egna klimatmålsättningar.

Läs följande artikel