Nya satsningar för att locka mer vårdpersonal behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström efterlyser mer aktiva åtgärder för att säkerställa tillgången till vårdpersonal. Läget är på många sätt kritiskt, och intresset för vårdyrket är inte på en lika hög nivå som tidigare. Dessa frågor diskuterades också idag då Wickström besökte Raseborgs sjukhus och tog upp aktuella frågor angående sjukhuset och dess framtid tillsammans med sjukhusdirektör Gabriela Erroll och ledande läkare Fredrik Forsström.

-Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av Finlands centrala framtidsfrågor. Pressen på vårdarna har ökat under coronakrisen och ifall vi vill säkerställa att vi har tillräckligt med vårdpersonal i framtiden krävs en handlingsplan där man beaktar utbildning, en konkurrenskraftig lönenivå, en god arbetsplatspolicy och ett gott ledarskap, säger Wickström. 

Wickström lyfter speciellt fram satsningar på arbetsplatsvälmåendet och ledarskapet. Enligt honom är det viktigt att man för en principiell diskussion om hur man kan förbättra vårdpersonalens välmående, vilket är en  stor framtidsfråga för hela landet enligt Wickström.  

-Tillgången till vårdpersonal är avgörande för hela vårt välfärdssamhälle. Det är därför vi måste öppna diskussionen om det här nu, annars finns det en risk att vårdpersonalen överbelastas vilket leder till en ytterligare sämre situation i framtiden, säger Wickström. 

SFP och Svenska riksdagsgruppen presenterade ett åtgärdsprogram för bättre vård bestående av 20 punkter. Du kan läsa den i sin helhet HÄR.

Simon Granroth vill leda SFP i Helsingfors kretsstyrelse

Simon Granroth ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Granroth har gjort väl ifrån sig som kandidat i de senaste valen. Han sitter för närvarande som suppleant i stadsmiljönämnden och har tidigare haft samma roll i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd.

Läs föregående artikel

Simon Granroth ny ordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte lördagen 4.9 och bland annat diskussion kring riksdagsvalet i april 2023 och val av kretsordförande var på agendan.

Läs följande artikel