Simon Granroth vill leda SFP i Helsingfors kretsstyrelse

Simon Granroth ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Granroth har gjort väl ifrån sig som kandidat i de senaste valen. Han sitter för närvarande som suppleant i stadsmiljönämnden och har tidigare haft samma roll i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd.

Granroth anser att vi i SFP ska satsa på att öka engagemanget bland aktiva i helsingforspolitiken och i större grad hålla kontakten med kandidater som ställt upp i val. 

– Jag ser stor potential i Helsingfors krets just nu. Vi gjorde ett bra val med många utmärkta kandidater. Det vittnar om ett stort stöd för SFP i Helsingfors och är något vi ska ta tillvara. Många talanger fick också plats inom beslutsfattande organ i staden. Det är jag glad över. Nu ska vi se till att samarbeta tätt och stöda varandra, säger Granroth. 

Granroth är vetenskapskommunikatör till yrket och politices magister till utbildningen, han har studerat socialpsykologi och rättsvetenskap vid Helsingfors universitet. Således är det ingen överraskning att han står för en liberal och progressiv politik där vetenskap, bildning, medmänsklighet och hållbarhetstänkande står i fokus. 

– Vi ska vara den kraft för rationalism och medmänsklighet som axlar ansvar, baserar våra beslut på bästa tillgängliga kunskap och inte överförenklar komplexa frågor – oavsett om det gäller pedagogik, stadsplanering, hälsovård eller ekonomi, fortsätter Granroth.

Granroth är uppvuxen i Helsingfors och har en stark anknytning till livet i flera stadsdelar.

– Jag växte upp på Mosabacka-Brobacka-axeln, stortrivdes på Månsas-Kottby-Gumtäkt-axeln och flyttade efter kärleken till Georgsgatan. Att ha bott i flera delar av stan ger definitivt ett brett perspektiv på livet i Helsingfors, säger Granroth. 

Den 4.9 samlas SFP i Helsingfors till kretsmöte där bland annat val av ny ordförande står på agendan.

Wickström: Inkomstgränsen för studiestödet bör höjas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att inkomstgränsen för studiestödet skulle höjas. Ifall man studerar nio månader av ett kalenderår kan man som studerande ha inkomster på 12 498 euro. Enligt Wickström kunde nivån höjas med 50 procent från dagens nivå vilket skulle betyda drygt 18 500 euro.

Läs föregående artikel

Nya satsningar för att locka mer vårdpersonal behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström efterlyser mer aktiva åtgärder för att säkerställa tillgången till vårdpersonal. Läget är på många sätt kritiskt, och intresset för vårdyrket är inte på en lika hög nivå som tidigare. Dessa frågor diskuterades också idag då Wickström besökte Raseborgs sjukhus och tog upp aktuella frågor angående sjukhuset och dess framtid tillsammans med sjukhusdirektör Gabriela Erroll och ledande läkare Fredrik Forsström.

Läs följande artikel