Skapa bättre möjligheter för pappor att vara hemma med sina barn

Svenska folkpartiet vill genom en familjereform bl.a. öka pappornas möjlighet till en inkomstrelaterad familjeledighet. Genom denna reform vill SFP göra Finland till världens barnvänligaste land.

– Det här är inte bara viktigt på ett samhälleligt plan, utan också för det enskilda barnet, pappan och familjen. Vi bör göra vårt bästa för att se till att alla barn ges möjligheten till en god relation till sina föräldrar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

I den familjereform som SFP föreslår förlängs den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. I förslaget delar mamman och pappan jämt på 12 månader och de resterande sex månaderna väljer någondera att använda

– Vi ska ge familjerna rätt att själv bestämma hur de vill dela upp familjeledigheten. Även denna möjlighet erbjuder modellen.

Modellen som SFP föreslår ger även rätt till pappor som inte bor med barnet att ta ut föräldraledighet. SFP föreslår även att den tredje sex månaders perioden ska kunna tas ut av mor- och farföräldrar eller närstående person. Den tredje perioden ska även flexibelt kunna delas mellan föräldrarna så att vardera jobbar halvtid till 50 procent.

– Vi ser det viktigt att vi är flexibla och att besluten vi fattar motsvarar barnfamiljernas verklighet, poängterar Nylander

Vi ser en positiv trend i dagens samhälle då allt fler nyblivna pappor väljer att stanna hemma med sina barn. Av all föräldraledighet som tas ut, används idag 10 procent av pappor.

– Tyvärr är ökningen vi ser inte tillräcklig, därför behövs en familjereform nu, avslutar Nylander.

SFP:s familjereform är en del av den alternativa budget som SFP lanserat.

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider.

Läs föregående artikel

Tomrummet efter Merkel blir märkbart, men Europas framtid ska stöpas vidare

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds spelar valet av Merkels efterträdare en stor roll i hur Europas framtid kommer att te sig.

Läs följande artikel