Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider.

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider. Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

– Många har problem med beställningen av taxiresor som ersätts av FPA. Kunderna måste kunna lita på att det finns taxin tillgängliga då när man behöver det, men så är det inte nu. Det är inte acceptabelt och de här problemen måste nu åtgärdas, säger Thomas Blomqvist.

– Problem med tillgången till taxi framför allt på glesbygden och under obekväma tider är också tecken på brister i den nya taxilagen. Den ökade mängden körtillstånd för taxi verkar inte ha ökat tillgången på tillgängliga taxibilar.

I den nya lagen finns ingen jourskyldighet inskriven. Det har bidragit till att det under vissa tider av dygnet kan vara omöjligt att få tag på en taxi. Det är ironiskt eftersom den nya lagens syfte uttryckligen var att förbättra tillgängligheten, säger Blomqvist.

– Kommunikationsministeriet bör nu utvärdera bristerna i den nya taxilagen och hur tillgången till taxibilar kan tryggas också på glesbygden och under obekväma tider av dygnet, kräver Blomqvist.

Regeringens lagändring sätter käppar i hjulet för asylsökande som vill studera

Efter en lagändring som trädde i kraft i september har Migrationsverket tolkat lagen så, att en asylsökande under en pågående asylprocess inte längre kan ansöka om uppehållstillstånd för studier även om hen fått studieplats.

Läs föregående artikel

Skapa bättre möjligheter för pappor att vara hemma med sina barn

Svenska folkpartiet vill genom en familjereform bl.a. öka pappornas möjlighet till en inkomstrelaterad familjeledighet. Genom denna reform vill SFP göra Finland till världens barnvänligaste land.

Läs följande artikel