Ollikainen: Strålande att Konsttestarna får en fortsättning

Det uppskattade 3-åriga projektet, Konsttestarna, där alla Finlands åttondeklassister fått uppleva och utvärdera olika konstevenemang får en fortsättning. Projektet, som även kallats för världens största konstrecension eftersom 200.000 åttondeklassister berörts, har finansierats av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto och projekttiden avslutas i år.

Till nästa år beviljas projektet 1.4 miljoner euro i regeringens extra budgetpott, de så kallade julklappspengarna. Svenska Kulturfonden och Suomen Kultturirahasto deltar med motsvarande summa 2020.

– Det är mycket glädjande att projektet får en fortsättning. Det handlar om synnerligen väl satsade medel och ett viktigt avbrott i de ungas vardag. Det fina med projektet är att man kan bekanta sig med olika konstformer och att den inkluderar alla åttondeklassister i hela landet, oberoende av t.ex. familjens ekonomiska situation, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Han är också mycket glad över att Ung företagsamhet beviljas 250.000 euro för att utveckla sin verksamhet till fler kommuner.

– Av egen erfarenhet vet jag att Ung företagsamhet gör ett otroligt bra jobb tillsammans med skolorna, bland annat i Österbotten. Den här verksamheten ger barn och unga bättre kunskap om ekonomi, arbetslivet och företagande vilket man har nytta av senare i livet. Flera unga har genom Ung företagsamhet fått en ny gnista till skolgången, säger Ollikainen.

I extra budgetpotten finns betydande satsningar på läskunnighet, bland annat ska en nationell läskunnighetsstrategi utarbetas.

– I den senaste PISA-rapporten, som publicerades förra vecka, konstaterades att allt fler unga läser dåligt, vilket har effekter i det fortsatta livet. Det här är en stor nationell framtidsfråga och tilläggsmedlen visar nu att vi tar detta på allvar, säger Ollikainen.

Behandlingen av budgetpropositionen för 2020 slutförs nästa vecka (51).

Biaudet välkomnar anslag för språkkurser i svenska inom vård- och omsorgsarbete i Helsingfors

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) gläds av att riksdagens finansutskott föreslår ett ökat anslag på 200 000 euro för att förbättra kunskaperna i svenska inom vårdbranschen i Helsingforsregionen. Social- och hälsovårdsministeriet kan nu bevilja särskilda medel för språkkurser och andra åtgärder, för att råda bot på bristen på svenskkunnig personal.

Läs föregående artikel

Smidiga tågförbindelser behövs från och till Bennäs även i fortsättningen

Från mitten av december försvinner eftermiddagsturen från Bennäs. Detta meddelade VR i början av månaden. Likaså stannar inte tåget som går 16.24 från Helsingfors längre i Bennäs.

Läs följande artikel