Sofia Jern blir redaktör för SFP

Sofia Jern har utsetts till redaktör för Svenska folkpartiet. Jern kommer att ansvara för SFP:s medlemstidning Medborgarbladet samt arbeta med partiets externa och interna kommunikation. Jern inleder sitt arbete 1.8.2020

– Jag ser fram emot att jobba med att kommunicera partiets värdefrågor. För mig är det extra viktigt att få lyfta fram dess engagerande medlemmar. Ett sätt att göra det på är via Medborgarbladet, som är ett viktigt språkrör för SFP.

Vasabördiga Jern är på slutrakan av sina magisterstudier i folkrätt vid Åbo Akademi. Hon har tidigare jobbat vid Foreign Policy Institute vid Johns Hopkins University i Washington, DC, och som grafiker för Svensk Ungdom. 

Minister Thomas Blomqvist: Utlåtanderundan för vårdreformen är mycket viktig

I mitten av juni sände regeringen lagförslaget för den stora social- och hälsovårdsreformen på utlåtanderunda. I och med det digra materialet ges god tid för yttranden, till och med den 25 september.

Läs föregående artikel

SFP-gruppen om Lappviken

SFP:s stadsfullmäktigegrupp välkomnar stadsstyrelsens beslut att söka en lösning för Lappvikens sjukhusområde som respekterar områdets karaktär och som allmänt kan accepteras.

Läs följande artikel