Minister Thomas Blomqvist: Utlåtanderundan för vårdreformen är mycket viktig

I mitten av juni sände regeringen lagförslaget för den stora social- och hälsovårdsreformen på utlåtanderunda. I och med det digra materialet ges god tid för yttranden, till och med den 25 september.

Både vi politiker och tjänstemän har lagt ner mycket tid på att mejsla fram en så bra reform som möjligt. De som jobbar i kommunerna och ute på fältet inom social- och hälsovården har ändå ovärderlig expertis om vad som fungerar och vad som ännu behöver utvecklas. Inför utlåtanderundan hoppas jag därför att förslaget synas i sömmarna, säger minister Thomas Blomqvist, som varit medlem i den ministerarbetsgrupp som berett lagförslaget.

Förslaget omfattar en särlösning för Nyland, som delas in i fem vårdområden. Dessa fungerar som egna enheter, för att regionalt ge invånarna ett större inflytande än de hade annars.

Avsikten har helt klart varit att säkra lokalt anpassade lösningar och invånarnas inflytande. Det är viktigt att också de små kommunerna nu är aktiva och granskar möjligheterna att påverka också sedan administrationen byggts upp, säger Blomqvist.

För SFP och regeringen har tryggande av de språkliga rättigheterna varit viktiga. Förslaget innehåller språkliga nämnder som på de tvåspråkiga områdena ska arbeta för svenskan eller samiskan. De språkliga rättigheterna är klart bättre beaktade jämfört med det förslag som diskuterades under den senaste riksdagsperioden.

En av de frågor som ännu kommer att diskuteras och jobbas med på basen av utlåtandena är landskapens finansieringsmodell i framtiden.

Utlåtanderundan har en central roll i processen, för att det lagförslag vi i höst avger till riksdagen är så noga avvägt som möjligt, säger minister Blomqvist. Det är fråga om en av vårt lands största reformer som berör vår mest grundläggande service. Nu finns det en bra möjlighet att påverka utfallet, säger Blomqvist.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors kommenterade bokslutet, revisionen och beredningen av budgeten för 2021

SFP:s gruppanförande på stadsfullmäktiges möte i Hesingfors 17.6.2020, om bokslutet, revisionen och beredningen av budgeten för år 2021

Läs föregående artikel

Sofia Jern blir redaktör för SFP

Sofia Jern har utsetts till redaktör för Svenska folkpartiet. Jern kommer att ansvara för SFP:s medlemstidning Medborgarbladet samt arbeta med partiets externa och interna kommunikation. Jern inleder sitt arbete 1.8.2020

Läs följande artikel