SFP-gruppen om Lappviken

SFP:s stadsfullmäktigegrupp välkomnar stadsstyrelsens beslut att söka en lösning för Lappvikens sjukhusområde som respekterar områdets karaktär och som allmänt kan accepteras.

Den utredare som nu ska tillsättas bör arbeta med en avancerad tidtabell, och höra intresserade samarbetspartner. De skyddade byggnaderna bör restaureras och som nu fyllas med mångsidig verksamhet men med den psykiska hälsan i centrum.

Eventuella nya byggnader bör dimensioneras och placeras så att de inte inkräktar på parken, vars naturvärden respekteras. Parken bör förbli en öppen oas för alla.

Fastigheterna kan lämpligen överföras till ett fastighetsbolag, som staden kan äga tillsammans med privata investerare och stiftelser.

Sofia Jern blir redaktör för SFP

Sofia Jern har utsetts till redaktör för Svenska folkpartiet. Jern kommer att ansvara för SFP:s medlemstidning Medborgarbladet samt arbeta med partiets externa och interna kommunikation. Jern inleder sitt arbete 1.8.2020

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Ett viktigt steg framåt för en humanare äldrevård

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott fick igår klart sitt betänkande över lagen om en personaldimensionering på 0,7 vårdare per boende i äldreomsorgens dygnetruntvård. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs följande artikel