Solidaritet och ansvarstagande behövs i flyktingfrågan

SFP i Egentliga Finland uppmanar alla kommuner i landskapet att ställa sig positivt till att ta emot flera flyktingar.

Över 60 miljoner människor är på flykt undan konflikter och det är vår uppgift att visa solidaritet och att ta ansvar för dem som är i nöd.

– Kommunerna har ett stort ansvar för att integreringen ska lyckas. Kommunerna måste vara mera redo än nu att ta sitt ansvar för flyktingmottagningen. Staten ersätter kostnaderna för flyktingförläggningarna och det finns alla möjligheter att betrakta grundandet av förläggningar som en möjlighet, som även kan ge upphov till fler arbetsplatser i kommunen, säger kretsordförande Åsa Gustafsson.

SFP:s representant i stadsstyrelsen i Åbo, Christel von Frenckell-Ramberg, ger också sitt fulla stöd till Röda korsets planer på tilläggsutrymmen för flyktingförläggning i Åbo. von Frenckell-Ramberg kommer att stöda förslaget att staden bifaller Röda korsets strävanden som kommer på stadsstyrelsens lista inkommande måndag. SFP:s vice ordförande Nicke Wulff konstaterar att invandring i olika former framförallt är en möjlighet för Finland.

– Humanitär invandring utesluter inte en ökad arbetskraftsinvandring. SFP vill åstadkomma en allmän humanistisk syn på flyktingar. Samtidigt vet vi att många invandrare som kommer till Finland är välutbildade. För att de ska kunna verka inom sitt specifika yrkesområde måste de ha möjlighet att få sin examen och kompetens prövad, samt erbjudas kompletterande utbildning. Det vinner också den finländska arbetsmarknaden på, säger Wulff.

Utbildning och arbete ger framtidstro

Svenska riksdagsgruppen kommer sin alternativa budget att lägga fram förslag som visar att statsbudgeten kan byggas upp utan rejäla nedskärningar inom utbildning och innovation.

Läs föregående artikel

Onko SOTE-uudistus naamioitu jättimäinen kuntauudistus?

Vårdreformen ska handla om människor, inte strukturer

Läs följande artikel