Utbildning och arbete ger framtidstro

Svenska riksdagsgruppen kommer sin alternativa budget att lägga fram förslag som visar att statsbudgeten kan byggas upp utan rejäla nedskärningar inom utbildning och innovation.

– Finlands viktigaste konkurrensfördel är en utbildad och kunnigbefolkning. Därför har vi inte råd att köra ner vårt kunnande. Nedskärningar i utbildningen är nedskärningar i framtiden. Under 90-talets lågkonjuktur satsade man på framtiden, utbildning ochforskning, trots att man sparade. Det här var klokt och det skapadeen framtidstro som lyfte vårt land. Nu gör regeringen precistvärtom. Det här är kortsiktigt, fastslår svenska riksdagsgruppensordförande Anna-Maja Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen kommer sin alternativa budget att läggafram förslag som visar att statsbudgeten kan byggas upp utanrejäla nedskärningar inom utbildning och innovation. Svenska riksdagsgruppen efterlyser arbetsmarknadsreformer föratt höja sysselsättningen.

– Många gånger målas arbetsmarknadsförändringar upp som enmotsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare. I verklighetenhandlar det inte om motsättningar. Och skulle det göra det så ärdet i så fall en motsättning mellan dem som har jobb och dem sominte har det. Vi som har jobb måste tänka på dem som gårarbetslösa och därför måste vi som är i arbetslivet vara beredda attge upp uppnådda fördelar till förmån för åtgärder som skapar jobbför de arbetslösa. Sjukkarens, semesterpeng, pekkasdagar, söndagsersättningar och röda dagar är några av de saker som vimåste vara beredda att diskutera. Det ekonomiska läget ärallvarligt och vi har inte råd med heliga heliga kor i diskussionenom arbetsmarknaden, slår partiordförande Carl Haglund fast.

Finlandsbilden oroar svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen har i dag gjort nedanstående politiska uttalande.

Läs föregående artikel

Solidaritet och ansvarstagande behövs i flyktingfrågan

SFP i Egentliga Finland uppmanar alla kommuner i landskapet att ställa sig positivt till att ta emot flera flyktingar.

Läs följande artikel