Strand: Framtidsutredningar inger hopp

Framtidsutskottet inleder tre utredningsprojekt i anslutning till coronaviruspandemin. Utredningsprojekten bedömer bland annat vilka teknologier som har visat sig vara de viktigaste i bekämpningen av pandemin, hur vårt framsynssystem lyckades med att upptäcka coronapandemin och hur man reagerade på framsynsanalysen. Utskottet har även inlett en sektorsövergripande utfrågning av sakkunniga om konsekvenserna av coronapandemin inom olika sektorer i samhället.

Utöver de projekt som analyserar konsekvenserna av pandemin har framtidsutskottet slagit fast sina fokusområden för den förestående valperioden och kommer att beställa utredningar om bland annat genomförandet av de 17 målen i FN:s handlingsplan Agenda 2030, om de etiska frågeställningarna kring teknologi och artificiell intelligens samt om de internationella ekosystemen och affärsmodellerna för digital affärsverksamhet. Framtidsutskottet har också beslutat ordna en internationell konferens för framtidsutskott under den här valperioden genom att inbjuda motsvarande utskott från olika länder världen runt.

– Trots att vi alla just nu jobbar med den akuta hälsokrisen måste vi ständigt se framåt och analysera samt greppa de möjligheter framtiden för med sig. Vi måste se till att alla finländare så snabbt som möjligt kan återgå till en bra och trygg vardag med intressanta möjligheter till utveckling, säger riksdagens framtidsutskotts ordförande Joakim Strand (SFP).

– Såväl enskilda människor, företag som kommuner behöver nu akut olika typer av direkta stöd. Och det skall naturligtvis ordnas. Samtidigt måste vi tänka även längre. Genom radikalt ny samverkan mellan offentlig och privat forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet har vi alla möjligheter att skapa även nya jobb för nuvarande och kommande generationer samtidigt som vi kan avkorta de lån bl.a. coronakrisen gett upphov till, avslutar Strand.

Torvalds: Vi kan vara solidariska utan euroobligationer

Europeisk solidaritet krävs för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin – men nya experiment med så kallade euroobligationer är knappast den rätta formen.Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) inför parlamentets extrainsatta plenum den 16 april.

Läs föregående artikel

SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

Läs följande artikel