Strand: Värdefulla nya jobb inom batterivärdekedjan i Vasa!

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa. Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.

– Dagens nyhet kompletterar vår batterivärdekedja och är även en fin uppföljning till bland annat projektet kring vätgas i Vasklot och den höjda ambitionsnivån inom nationell forsknings- och innovationsverksamhet som offentliggjordes inför julen. Nya arbetsplatser skapas samtidigt som regionen bidrar till stävjandet av klimatförändringen globalt. Jag vill passa på att tacka hela GigaVasa Teamet för utmärkt arbete, som fortsätter! konstaterar Vasa stadsfullmäktiges ordförande och riksdagsledamot Joakim Strand.

Wickström: Närservicen ska fungera på eget modersmål

Vårdreformen har väckt oro gällande närservicens framtid. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström betonar att det är viktigt att servicen inte koncentreras bara till de största städerna.

Läs föregående artikel

Nu är det val igen!

Även om det inte är mer än drygt ett halvt år sedan kommunalvalet så gäller det att vässa sina pennor igen och förbereda sig på att gå till valurnorna. Den här gången handlar det om det unika välfärdsområdesvalet.

Läs följande artikel