Wickström: Närservicen ska fungera på eget modersmål

Vårdreformen har väckt oro gällande närservicens framtid. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström betonar att det är viktigt att servicen inte koncentreras bara till de största städerna.

– En av målsättningen med hela reformen är ju att garantera rätt vård i tid, säger Wickström. För att uppnå det behövs ett stabilt nätverk av vårdcentraler på varje ort.

Du ska kunna lita på att vården fungerar på ditt eget modersmål, svenska och finska, nära dig också framöver. När det gäller våra mindre sjukhus är det viktigt att se till att sjukhusen utvecklas, inte avvecklas.

– Vi måste också se till att den övriga social- och hälsovården fungerar på glesbygden, och också komma ihåg färdtjänsten, som haft utmaningar, säger Henrik Wickström.

Vårdreformen är en administrativ reform som ska garantera en högklassig service för alla också framöver. Det är viktigt att komma ihåg att reformen gäller hela socialvården, hälsovården och räddningsväsendet.

– Resurserna för räddningsväsendet måste garanteras. Akutsjukvården ska finnas tillgänglig överallt där den behövs, säger Wickström.

Bergqvist: Härligt att ÅA föreslås få utbilda jurister!

- Idag fick vi ta del av glädjande nyheter då Åbo Akademi föreslås få utbilda magistrar i juridik. Det här är ett väldigt bra steg i rätt riktning för att ÅA ska få en fullvärdig juristutbildning, säger riksdagsledamot Sandra Bergqvist .

Läs föregående artikel

Strand: Värdefulla nya jobb inom batterivärdekedjan i Vasa!

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa. Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.

Läs följande artikel