Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

Det bör finnas beredskap för avancerad vård och räddningsoperationer dygnet runt i Vasaregionen, i synnerhet med tanke på den orättvisa fördelning som medför att regionen även är utanför räddningshelikoptrarnas räckvidd.

– Regeringen upprepar ständigt hur exporten minskar och industriella arbetsplatser försvinner. Vasa och Österbotten är dock ett lysande undantag i detta hänseende, och därför är det ofattbart hur olika reformer tycks behandlas i något slags gammaldags vakuum, dvs. utan att man tar hänsyn till regionala särdrag och de faktorer som skapar resurser för finansieringen av hela vårt välfärdssamhälle, säger riksdagsman Joakim Strand.

Strand poängterar även att Vasa är ett exportdrivet industriellt centrum med mångsidiga trafikförbindelser. Såväl industrin, flygtrafiken, båttrafiken, tågtrafiken som den tunga vägtrafiken längs med kusten medför att risknivån gällande storolyckor är hög alla tider på dygnet. Därför bör det definitivt finnas beredskap för avancerad vård och räddningsoperationer dygnet runt, i synnerhet med tanke på den orättvisa fördelning som medför att regionen även är utanför de finska räddningshelikoptrarnas räckvidd.

Förutom de språkliga särdragen och språkliga rättigheterna lyfter Strand även upp det faktum att det i Vasa finns mångsidiga utbildningar inom social- och hälsovård på båda inhemska språken.

– Även digitaliseringen möjliggör att Vasa Centralsjukhus framöver kunde betjäna svenskspråkiga i hela Finland. När det gäller att ge stöd på distans behöver vi inte heller begränsa oss till Finland, utan kunde ha hela Norden som arbetsfält och potentiella kunder, säger Strand. Strand kräver även svar på frågan hur man i regeringens beslutsfattande tar i beaktande näringslivets verksamhetsförutsättningar.

– I allt beslutsfattande bör man analysera verkningarna på industriellt värdeskapande och export. Det är en förutsättning för att vi skall kunna finansiera välfärden även framöver.

Det skriftliga spörsmålet undertecknades även av Anders Adlercreutz, Anna-Maja Henriksson, Carl Haglund, Mats Nylund, Susanna Koski, Maria Tolppanen och Peter Östman.

Finlands utmaningar är inte eurons fel

Svenska riksdagsgruppens åländska riksdagsledamot Mats Löfström lyfte igår i riksdagens remissdebatt upp vikten av att Finland deltar i det internationella beslutsfattandet.

Läs föregående artikel

Sätt fart på sysselsättningen med minijobs

SFP:s partiordförande Carl Haglund föreslår en minijobsmodell för Finland för att stöda sysselsättningen.

Läs följande artikel