Sätt fart på sysselsättningen med minijobs

SFP:s partiordförande Carl Haglund föreslår en minijobsmodell för Finland för att stöda sysselsättningen.

– Imorgon söndag firar vi Valborg i dystra tecken. Arbetslöshetssiffrorna för mars var 10,1 % och även om det ser ljusare ut är många finländare alltjämt utan jobb. Regeringens förslag till sysselsättningsåtgärder är ett steg i rätt riktning, men räcker inte till för att uppnå en sysselsättningsgrad på 72 %. Inför arbetets dag måste regeringen ta till alla tänkbara åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget, säger Haglund.

I sin skuggbudget föreslår SFP ett system där arbetsgivaravgifter slopas för unga under 30, där unga under 30 får tjäna en viss summa exempelvis 500 euro per månad utan att stöd påverkas, eller där staten ger vissa lönesubventioner för denna grupp.

– Vi rekommenderar att regeringen utreder en minijobs-modell, som skulle basera sig på erfarenheter från den tyska modellen, för den finska arbetsmarknaden. Syftet är att förbättra möjligheterna till sysselsättning speciellt för unga under åldern 30 år. Arbetsgivarna skulle betala lägre arbetsgivaravgifter för att anställa en ung person. Systemet kunde integreras med Sanssi-kortet och samtidigt skulle byråkratin minskas avsevärt, säger Haglund.

Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

Det bör finnas beredskap för avancerad vård och räddningsoperationer dygnet runt i Vasaregionen, i synnerhet med tanke på den orättvisa fördelning som medför att regionen även är utanför räddningshelikoptrarnas räckvidd.

Läs föregående artikel

Våra värderingar står på spel

Riksdagen för idag en aktualitetsdiskussion om asylfrågor initierad av Sannfinländarna. Svenska folkpartiets representant i Stora utskottet Eva Biaudet har lämnat in ett flertal avvikande åsikter till regeringens asylpolitik.

Läs följande artikel