Finlands utmaningar är inte eurons fel

Svenska riksdagsgruppens åländska riksdagsledamot Mats Löfström lyfte igår i riksdagens remissdebatt upp vikten av att Finland deltar i det internationella beslutsfattandet.

Som enda nordiska medlem i euron har Finland en unik position i bland annat Europeiska Centralbanken ECB.

– Sverige har sin krona, men är de självständiga? Nej, det är de inte. De gör exakt samma sak som ECB gör, men har ingen representation där. De har hög tillväxt, men ändå negativ ränta, säger Löfström.

Finlands ekonomiska utmaningar beror bland annat på en snabbt åldrande befolkning, hög arbetslöshet och missmatch på arbetsmarknaden, tappad konkurrenskraft och minskad internationell efterfrågan på industrivaror samt snabb skuldsättning.

– Inget av detta är eurons fel. Euron har i stället betytt större ekonomisk stabilitet och pålitlighet.

Regeringen måste ta sitt ansvar för kollektivtrafiken

Indragningen av Y-tågen var, föga förvånande, ett stort misstag.

Läs föregående artikel

Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

Det bör finnas beredskap för avancerad vård och räddningsoperationer dygnet runt i Vasaregionen, i synnerhet med tanke på den orättvisa fördelning som medför att regionen även är utanför räddningshelikoptrarnas räckvidd.

Läs följande artikel