Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte onsdagen den 13 oktober. SFP:s kandidatuppställning i Västra Nylands välfärdsområde växer, då kretsstyrelsen nominerade ytterligare 22 kandidater. SFP i Nyland har hittills nominerat 46 kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland.

– Jag är mycket glad över kandidatuppställningen i Västra Nylands välfärdsområde. Vi har en blandning av både nya och erfarna politiker som representerar en bredd av ålder och kompetensområde, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022. Klara kandidatansökningar lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden den 14 december 2021.

 

Kandidater för SFP i Västra Nylands välfärdsområde som nominerades 13.10.2021:

Greger Englund, 60, pedagogie- och teologiemagister, Kyrkslätt

Beatrice Fallenius, 60, närvårdare, Kyrkslätt

Stefan Gustafsson, 62, FM, pensionerad lektor, Kyrkslätt

Eva-Lena Gästrin, 42, sjukskötare (högre YH), simlärare, Esbo

Anna Lena Karlsson-Finne, 60, socialarbetare, Grankulla

Susanne Kollin, 65, pensionär, fd vårdare, lärare, Hangö

Harri Kreus, 57, ledningskonsult, Esbo (obunden)

Johan Lassus, 47, överläkare, specialist i inremedicin och kardiologi, Esbo

Edvard Lindfors, 24, studerande, restaurangansvarig, Hangö

Rita Lindholm-Wirtanen, 72, pensionär, sjukskötare, Raseborg

Mathew Mailaparampil, 45, diplomingenjör, Esbo

Jenny Mäkinen, 46, Digital Services Manager, Kyrkslätt

Pia Nygård, 46, kantor, musikpedagog, Raseborg

Pekka M. Palomäki, 53, ekonomichef, Esbo (obunden)

Janina Rönnberg, 35, studie- och projektsekreterare, nationalekonom, Lojo

Nina Siivola, 48, disponent, Esbo

Gunilla Starck, 55, laboratorieskötare, Raseborg

Christina My Sundelin, 53, sjukskötare, servicechef, Kyrkslätt

Marika Törnqvist-Björklund, 62, egenföretagare inom vården, Raseborg

Martin Valtonen, 49, företagare, Kyrkslätt

Fredrik Waselius, 43, musiker, lärare, Grankulla

Leif Wirtanen, 51, TkD, enhetschef, Lojo

 

Tidigare nominerade kandidater för SFP i Västra Nylands välfärdsområde:

Anne Ahlefelt, 44, socionom, projektchef, Esbo

Anna Aintila, 53, tandläkare, Kyrkslätt

Marie Bergman-Auvinen, 56, specialsjukskötare, företagare, Ingå

Anders Blomberg, 42, sjukskötare (YH), utbildare av frivilliga, Esbo

Håkan Blomberg, 63, ICT Administrator, Esbo

Gustav Båsk, 73, diplomingenjör, pensionär, Esbo

Hans Hedberg, 75, ekobonde, Kyrkslätt

Heidi Himmanen, 41, teknologie doktor, ledande sakkunnig, Lojo

Nina af Hällström, 58, verksamhetsledare, politices magister, Esbo

Ulf Kjerin, 68, pensionär, försäkringsmäklare, Kyrkslätt

Rasmus Lundén, 47, projektkoordinator, fostrare, Esbo

Fredrik Rantala, 36, företagare, ekonomie magister, Hangö

Veronica Rehn-Kivi, 65, arkitekt, riksdagsledamot, Grankulla

Linda Sederholm, 27, diplomingenjör, doktorsstuderande, Esbo

Heidi Seppälä, 39, kundrelationschef, Vichtis

Karl von Smitten, 78, professor h.c., pensionerad kirurg, Raseborg

Eva Storgårds, 62, pedagogie magister, hälsovårdare, Esbo

Julia Ståhle, 23, politices kandidat, Esbo

Markus Söderman, 36, språkvetare, Esbo

Amanda Söderström, 26, sjukskötare, Raseborg

Sebastian Tolvanen, 25, sjukskötare, Raseborg

Anita Westerholm, 26, förbundsordförande, stadsstyrelseordförande, Raseborg

Henrik Winberg, 63, politices magister, senior partner, Esbo

Henrik Wickström, 27, politices magister, kommunstyrelseordförande, Ingå

 

Henrik Wickström representerar SFP i HUS styrelse

SFP:s viceordförande Henrik Wickström representerar Svenska folkpartiet i HUS styrelse. Det blev klart då HUS fullmäktige i dag beslöt om representanterna för i samkommunens olika organ. Som ersättare i styrelsen för Wickström valdes SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från Grankulla.

Läs föregående artikel

I Nagu doftar det enbär, kryddor och gin

Nagu Distillerys produkter har starka kopplingar till den finska skärgården och de finska traditionerna. Texten till ”Naguvalsen” hittas på baksidan av destilleriets Akvavitflaska och deras Nagu Midsummer Gin, midsommarginet, lyfter upp Finlands midsommartraditioner. Att koppla ihop varumärket med Nagu har varit ett strategiskt och medvetet val, berättar Nagubördiga Joanthan Smeds och Anton Lindholm som tillsammans startat Nagu Distillery.

Läs följande artikel