Henrik Wickström representerar SFP i HUS styrelse

SFP:s viceordförande Henrik Wickström representerar Svenska folkpartiet i HUS styrelse. Det blev klart då HUS fullmäktige i dag beslöt om representanterna för i samkommunens olika organ. Som ersättare i styrelsen för Wickström valdes SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från Grankulla.

– Jag ser verkligen framemot arbetet inom HUS. SFP har alltid haft en viktig roll inom HUS, inte minst när det gäller frågor kring servicen på det egna modersmålet, och frågor gällande närservice. Vi har mindre sjukhus som t.ex. Borgå, Lojo och Raseborgs sjukhus. Dessa ska också i fortsättningen spela en viktig roll inom specialsjukvården i Nyland, säger Wickström. 

Wickström vill i sitt styrelsearbete också fokusera på att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster. Enligt Wickström finns det stora brister, speciellt på svenska. Wickström vill också satsa på att förbättra personalpolitiken och se till att den vårdskuld som coronaepidemin föranlett nu sköts. 

 -Det är ett faktum att HUS image som arbetsgivare borde förbättras. Det är viktigt att man lyssnar på den feedback de anställda gett, och gör förbättringar i samråd med personalen. Vi måste se till att vårdpersonalens arbetsplatsvälmående blir bättre. Jag vill se ett mer inkluderande ledarskap, säger Wickström.  

Wickström understryker att vårdreformen kommer att påverka HUS på ett konkret sätt. Enligt Wickström är det viktigt att man skapar fungerande samarbete mellan alla välfärdsområden och HUS för att säkerställa fungerande vårdkedjor. 

-Vårdreformen är en stor förändring som kommer att påverka allas vardag. Det är viktigt att vi ser till att de avtal som välfärdsområdena ska göra med HUS stöder alla områden och kommuner, och framför allt invånarna, avslutar Wickström. 

Henrik Wickström är 27 år gammal, politices magister och bosatt i Ingå. Han har varit fullmäktigeledamot i Ingå sedan 2012 och fungerat som kommunstyrelsens ordförande sedan 2017. Wickström utsågs till SFP:s vice ordförande 2019.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Egentliga Finland ingår valförbund inför välfärdsområdesvalet 2022.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte onsdagen den 13 oktober. SFP:s kandidatuppställning i Västra Nylands välfärdsområde växer, då kretsstyrelsen nominerade ytterligare 22 kandidater. SFP i Nyland har hittills nominerat 46 kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland.

Läs följande artikel