Biaudet: Migration och mänskliga rättigheter oskiljaktiga i EU

– Migrationen påverkar många faktorer som anknyter till välfärden och tryggheten i samhället, underströk Eva Biaudet i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i debatten om statsrådets EU-redogörelsen på onsdag.

Redogörelsens stora teman är de förändrade stormaktsförhållandena, klimatfrågan och målsättningarna för en hållbar utveckling.

– Vi vill se en union där demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande mänskliga rättigheterna ligger i botten för politiken, säger Biaudet.

I sitt tal efterlyste hon tydligare visioner som motiverar medborgarna för det europeiska samarbetet.

– Omställningen inom EU till en klimatneutral ekonomi ska vara en central konkurrensfaktor som öppnar nya möjligheter – som ger nya jobb, utbildningsmöjligheter, forskningsprojekt och i slutändan export.

I redogörelsen understryks att medlemsländerna bör nå enighet om att förnya den gemensamma asylpolitiken, med en stark grund i våra internationella människorättsförpliktelser.

– Det är viktigt att dela ansvaret för skyddet av flyktingar och situationen i Afghanistan understryker det. Varken hybridhot från Belarus där utsatta flyktingar hänsynslöst används som människosköldar, eller flyktingkriser, bör kunna vara orsak till att ge avkall på våra värderingar. Särskilt behöver vi ta hänsyn till kvinnors, barns och andra sårbara gruppers behov av skydd, säger Biaudet.

 

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte tisdag 26.10. På mötet nominerades 67 kandidater till välfärdsområdesvalet.

Läs föregående artikel

Bergqvist nöjd över halverade farledsavgifter men efterlyser långsiktighet

För att stödja sjöfarten till följd av coronapandemin föreslår regeringen en fortsatt halvering av farledsavgiften. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är medlem i riksdagens kommunikationsutskott, anser åtgärden vara motiverad men vill samtidigt se en uppdatering av farledsavgiften.

Läs följande artikel