Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på tisdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för den kommande valperioden. Utskottsarbetet är en central del av ledamotsuppdraget. Riksdagsgruppens tio mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet. Eftersom gruppens tre ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga sju ledamöter.

Riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson nominerades till finansutskottet och förvaltningsutskottet. Eva Biaudet nominerades till lagutskottet, där hon skulle fungera som vice ordförande. Dessutom fortsätter hon i likhet med förra valperioden som medlem i stora utskottet och utrikesutskottet. 

Mats Löfström nominerades till kommunikationsutskottet och framtidsutskottet. Utöver det fortsätter Löfström i grundlagsutskottet. Som Ålands riksdagsledamot har han även en given plats i stora utskottet där alla EU-ärenden behandlas. 

Anders Norrback fortsätter i jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, samt som ersättare i stora utskottet. Mikko Ollikainen fortsätter som medlem i kulturutskottet och miljöutskottet. 

Joakim Strand nominerades till försvarsutskottet och fortsätter dessutom i ekonomiutskottet. Strand föreslås dessutom bli ordförande för underrättelsetillsynsutskottet. Utskottet tillsätts i början av riksdagens höstsession.  

Henrik Wickström nominerades till social-och hälsovårdsutskottet samt som ersättare i finansutskottet. 

Utskotten väljs vid riksdagens plenum på onsdagen 28.6.2023. 

 

Viktigt att Raseborgs sjukhus och jour tryggas

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström och SFP:s styrelsemedlem i HUS sammanslutningens styrelse Karin Cederlöf besökte idag Raseborgs sjukhus. Wickström och Cederlöf träffade bl.a. Raseborgs sjukhus ansvariga läkare Fredrik Forsström. De diskuterade det aktuella läget vid Raseborgs sjukhus samt Västra Nylands välfärdsområdets servicestrategi och HUS budgetarbete.

Läs föregående artikel

Alla ministrar borde besöka Åland inkommande mandatperiod

Ålands riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i riksdagens debatt om nya regeringsprogrammet:

Läs följande artikel