Alla ministrar borde besöka Åland inkommande mandatperiod

Ålands riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i riksdagens debatt om nya regeringsprogrammet:

I morgon röstar riksdagen om det nya regeringsprogrammet. I Ålands riksdagsledamot Mats Löfströms inlägg i debatten om programmet lyfte han fram de starka Ålandsskrivningarna som finns i regeringsprogrammet samt att implementeringen av Ålandsstrategin fortsätter. Han föreslog också att alla regeringens ministrar besöker Åland åtminstone en gång under kommande mandatperiod.

– Jag skulle vilja att alla regeringens ministrar besökte Åland åtminstone en gång per mandatperiod på samma sätt som målsättningen är för Danmarks ministrar till Danmarks självstyrande områden Färöarna och Grönland. 

– Självfallet får man också besöka Åland oftare än så, men en gång per mandatperiod för alla ministrar är en realistisk målsättning för den kommande mandatperioden och är ett konkret sätt att implementera en del av Ålandsstrategin samt stärka kontaktytorna mellan riket och självstyrelsen ytterligare, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Ålandsskrivningarna i regeringsprogrammet är som helhet mycket positiva. De slår fast att revisionen av självstyrelselagen ska fortsätta, att Ålands självstyrelse utvecklas i tät dialog mellan riket och landskapet. Regeringsprogrammet slår också fast att Åland ska höras i alla frågor som berör Åland, i enlighet med självstyrelselagen samt att man säkerställer tillräckliga översättningsresurser.

För åländsk del är även bland annat skrivningarna om svenska språkets ställning, att arbeta med att minska skattegränsens byråkrati samt en stabil sjöfartspolitik av central betydelse.

Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på tisdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för den kommande valperioden. Utskottsarbetet är en central del av ledamotsuppdraget. Riksdagsgruppens tio mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet. Eftersom gruppens tre ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga sju ledamöter.

Läs föregående artikel

Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

Europaparlamentets miljöutskott kunde inte ha varit mer splittrat än under tisdagens omröstning om utskottets betänkande gällande lagförslaget om restaurering av natur. Resultatet blev 44-44 och därmed fanns inte den nödvändiga majoriteten och betänkandet fälldes. Det här betyder att miljöutskottet, fiskeriutskottet samt utskottet för jordbruk, d.v.s. alla utskott som förberett det parlamentariska arbetet, valt att rösta omkull betänkandet.

Läs följande artikel