Thomas Blomqvist: Godkännandet av social- och hälsovårdsreformen ett historiskt beslut

Idag godkände riksdagen regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt medlem av den ministerarbetsgrupp som utarbetat regeringens förslag till reform, är nöjd med att reformen nu går vidare.

– Den här regeringen har lyckats med det flera andra regeringar försökt med under många års tid. Reformen behövs och innehåller många goda element. Det är bra att vi äntligen kommer framåt, säger Thomas Blomqvist.

I reformen syns SFP:s arbete särskilt gällande finansieringsmodellen, Nylands särlösning samt de språkliga rättigheterna.

– Finansieringsmodellen har varit en kritisk fråga för SFP och för oss har det varit viktigt att modellen skall vara bättre än de som tidigare presenterats. Vi har sett till att finansieringen av de nya regionerna beaktar tillväxtcentra, invandringen och mångspråkigheten. Fortfarande finns det en del utmaningar kvar, men den här modellen är ändå klart bättre än den förra regeringens förslag. Dessutom sker övergången till den nya finansieringsmodellen stegvis, vilket ger oss möjligheter att följa med förändringen och åtgärda de utmaningar som ännu finns, säger Blomqvist.

– Nylands särlösning har varit avgörande för att trygga nylänningarnas jämlika påverkningsmöjligheter och trygga att människan hålls i fokus i reformen, säger Blomqvist. Genom särlösningen delas Nyland i fem vårdområden. 

– För mig personligen och för SFP har det även varit viktigt att i reformen trygga servicen på de båda nationalspråken. Genom reformen grundas en nationalspråksnämnd med reella möjligheter att förbättra det språkliga utbudet av tjänster, säger Blomqvist. Alla ska i fortsättningen ha rätt att få vård på sitt modersmål – också i praktiken.

 

Bergqvist: Nu är pengarna för nya Rävsundsbron och Hessundsbron godkända!

Riksdagen har på onsdag slutfört behandlingen av tredje tilläggsbudgeten för 2021. Med beslutet godkänns även de 128 miljoner euro som är allokerade för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket nöjd över att broarnas framtid nu är garanterad.

Läs föregående artikel

Henriksson om sote-reformen: Ett historiskt beslut

Riksdagen har idag godkänt förslaget till social- och hälsovårdsreform. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över det historiska beslutet.

Läs följande artikel