Tolv ministrar räcker inte!

Centerns ordförande Juha Sipilä har i flera sammanhang hävdat att en regering klarar sig med 12 ministrar.

Han vill också avskaffa statssekreterarsystemet. Med erfarenhet av nästan åtta år som minister eller statssekreterare i fem olika ministerier och sex år som ministerspecialmedarbetare hävdar jag att Sipiläs modell inte skulle befrämja regeringens arbetskultur och funktionsduglighet, säger SFP:s riksdagsledamot Stefan Wallin.

– Arbetsbördan i regeringar blir inte mindre, varför antalet ministrar inte heller borde bli det. Varje minister har förutom sitt eget ministerium också fyra lagstadgade ministerrutskott, omkring 4-5 ministerarbetsgrupper, riksdagsarbetet, EU- och andra internationella resor och sannolikt såsom partiordförande också sitt parti att sköta. Ifall man minskar antalet ministrar enligt Silpiläs förslag kommer arbetsfördelningen i regeringen att bli svår. Speciellt för ett mindre regeringsparti med kanske bara en minister blir situationen ohållbar då ministern tvingas delegera uppgifter såsom ministerarbetsgrupperna till medarbetarna, som saknar parlamentariskt mandat, säger Wallin.

Wallin säger också att Finland inte behöver färre ansikten utåt i exempelvis EU-sammanhangen, där det gäller att vara aktiv, påverka och nätverka. Han påminner också om att centern nyligen omfattat ett parlamentariskt betänkande om utvecklandet av den högsta politiska ledningen, som ännu inte offentliggjorts, men som i praktiken förespråkar att fler än en minister per ministerium utmämns. Ministerier med omfattande verksamhetsområde som behöver minst två ministrar är åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministiet, finansministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

– Enligt mina egna erfarenheter är hela regeringen funktionsduglig bara ifall varje ministergrupp är funktionsduglig. Det betyder att det måste finnas ett tillräckligt antal ministrar, som möjliggör en vettig arbetsfördelning och en mänsklig arbetsbörda. En liten, men haltande regering kostar lätt landet mer än vad man sparar in på att utnämna färre ministrar och avskaffa statssekreterarna, säger Wallin.

Misha Eriksson med i riksdagsvalet

Mikael "Misha" Eriksson kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel

Lotta Keskinen kandiderar i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors har nominerat ekonomie magister och politices kandidat Lotta Keskinen (30) till riksdagsvalskandidat i Helsingfors valkrets.

Läs följande artikel