Lotta Keskinen kandiderar i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors har nominerat ekonomie magister och politices kandidat Lotta Keskinen (30) till riksdagsvalskandidat i Helsingfors valkrets.

Keskinen arbetar vid Luckan i Helsingfors med utveckling av stöd- och vägledningstjänster för svenskspråkiga unga i Nyland. Keskinen har tidigare arbetat som bl.a. lektor i elevhandledning, finansieringsrådgivare, musiklärare samt vårdare vid demenshem. Keskinen är styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning, församlingsrådsmedlem i Johannes församlings samt första suppleant till Johannes församlings representation i Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige.

I valkampanjen fokuserar Keskinen särskilt på barn och unga, invandrare samt seniorer.

– Bristen på sysselsättning bland unga och invandrare oroar mig, det stöder både psykiskt och fysiskt välmående att människor upplever sin tillvaro och vardag meningsfull, säger Keskinen. Keskinen betonar behovet av preventiva åtgärder för barn och unga för att trygga unga vuxnas välmående på vägen genom studierna och ut i arbetslivet. Hon välkomnar mångfald och jämställdhetsfrågor är viktiga för henne:

– Ålder, utseende, religion, kön och sexuell läggning är en bisak, det är kompetensen som skall vara i fokus i utbildning och arbete. Alla människor är lika mycket värda och samhället gynnas av att stöda jämlika möjligheter för alla. Vi behöver en mångsidig kompetens för att möjliggöra nya innovationer och för att kunna hålla en stark position på den internationella marknaden.

Ensamhet och utanförskap ser Keskinen som ett stort problem och hon vill arbeta för lösningar som ökar inklusion och en delad trygghetskänsla i samhället:

– Att uppnå en hög ålder är respektfullt och det är viktigt att vi inte glömmer bort våra äldre medmänniskor då de lämnat arbetslivet, utan behandlar dem som den värdefulla resurs de utgör med sin långa livserfarenhet.

– Vi måste arbeta för mer hållbara och långsiktiga lösningar i samhället för att undvika behovet av dyra, akuta insatser. Det är därför viktigt att inte fastna i gamla spår utan våga tänka nytt och fatta modiga beslut, konstaterar Keskinen.

Tolv ministrar räcker inte!

Centerns ordförande Juha Sipilä har i flera sammanhang hävdat att en regering klarar sig med 12 ministrar.

Läs föregående artikel

Niklas Andersson kandiderar för SFP

Raseborgspolitikern Niklas Andersson ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet.

Läs följande artikel