Tomas Björkroth omvald till ordförande för SFP i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 13.4.2024 i Pargas valt styrelse och presidium för 2024–2025. Tomas Björkroth från Pargas omvaldes till kretsordförande. Till vice ordförande omvaldes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

– Ett stort tack för förtroendet att få fortsätta som kretsordförande i Egentliga Finland! Jag har fått så mycket av arbetet i kretsen och med partiet under det senaste året att jag nu hoppas kunna ge tillbaka med ränta. Förtroendet att ha en plats t.ex. i partistyrelsen eller som ordförande för partiets miljöutskott, ger en möjlighet att bevaka regionens intressen i partiet, säger kretsordförande Tomas Björkroth.

– Under det gångna året tog kretsen fram en politisk agenda för åren 2023–2027, som jag nu ser fram emot att få börja förverkliga tillsammans med lokalavdelningarna och förbunden i Egentliga Finland. De kommande valen med början i EU-valet i juni ger många möjligheter att lyfta fram SFP:s åsikter i aktuella frågor. Sällan har intresset för SFP varit så stort som det är nu både i media och bland allmänheten. Det gäller för oss att svara på det intresset och att få fokus på de frågor SFP vill lyfta till diskussion, fortsätter Björkroth.

SFP i Egentliga Finlands styrelse består av sex ordinariemedlemmar jämte suppleanter.

Följande personer valdes:

Ordinarie (Suppleant)

Jerker Björkqvist (Rosanna Blomster), Åbo 

Marlena Laurén (Fredrika Sihvonen), Pargas 

Oscar Byman (Jan Drugge), Kimitoön 

Camilla Sonntag-Wilenius (Henrik Solin), Salo och Lundo

Gilla Granberg (Kjell Wennström), Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Åboland

Rasmus Anttila (Linda Johans), Svensk Ungdom

Karin Cederlöf ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte lördagen den 13 april i Sibbo. Kretsmötet valde Karin Cederlöf till ny kretsordförande. Cederlöf är fullmäktigeledamot i Esbo sedan år 2021 och i Västra Nylands välfärdsområde sedan år 2022. Cederlöf är också medlem i HUS sammanslutnings styrelse. Cederlöf är till utbildningen jurist och arbetar som ministerietjänsteman med miljölagstiftning som ansvarsområde. Cederlöf ser fram emot att inleda arbetet för kretsen.

Läs föregående artikel

Ingo står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Efter noggrann kartläggning och flera uppmaningar från hela kretsen, med nominering av SFP:s kommunorganisation i Korsholm och med brett stöd från Svensk Ungdom meddelar Christoffer Ingo att han, om han får den österbottniska kretsens förtroende, är redo att axla ansvaret som en av SFP:s vice ordförande. Ingo är kommunfullmäktigeordförande i Korsholm och tidigare förbundsordförande för Svensk Ungdom.

Läs följande artikel